Když před dvěma roky šmejdil Pepa po skalních svazích hřebenu Ropice, sice žádnou novou jeskyni neobjevil, ale terén ho tak jeskyňářsky zaujal, že se tam musel vrátit zpátky. A to se podařilo 14 května, společně s Monikou a Romanem. Sice hlavním cílem byl průzkum části svahu nazývaného Skaliny, ale s explorací jsme začali tam, kde Pepa před dvěma roky skončil. A dobře udělali.

Po deseti minutách hledání objevujeme malý nenápadný otvor, za kterým je vidět puklinu mezi skalními bloky. Ale tak úzkou, že by i Monika měla problém jí prolézt. Trochu zvětšujeme malý otvor a Roman bere na sebe provizorní výstroj (neb s velkými objevy jsme nepočítali) a vrhá se pod zem. Nakukuje do otvoru, a zjišťuje, že jeskyně nepokračuje do podzemí tou puklinou, ale lomí se opačným směrem. Odhazujeme pár kamenů, trochu hlíny a Roman mizí v malém otvoru. A za chvíli se ozývají z podzemí výkřiky nadšení. Máme objev nové jeskyně, a to v části Beskyd, kde dosud žádné jeskyně nemáme. Do podzemí se vrhá  i Monika a bere sebou i lopatku, neboť Roman hlásí, že je tam místo, kde by mohla jeskyně pokračovat, ale třeba trochu pokopat. Nakonec se ale ukazuje, že kopání je málo, že se do spodních partií bude nutno prosekat. Jenže nad hlavou jsou volné skalní bloky a tak to nebude jednoduché. Tak snad na příští akci.

Nenápadný otvor byl vstup do jeskyně

 

První průnik do podzemí

 

Střední část jeskyně

 

Roman se snaží prokopat do spodních partií

Snažíme se jeskyni hned zmapovat, ale nějak se to nepovedlo. Tak alespoň odhadujeme délku objevených prostor. Okolo 10 metrů. A ten, kdo jako první pronikl do podzemí, dal jeskyni i jméno. Roman ji nazval „Ropička“

Opouštíme jeskyni a přemísťujeme se na níže položené partie svahu, nazývané Skaliny. Ty jsme dosud nezkoumali. Začínají hned pod lesní cestou. Zpočátku skoro kolmé svahy jsou pokryty velkými volnými skalními bloky. Stačí se jen neopatrně postavit na některý z nich, a dávají se do pohybu. Níže je svah zbrázděn hlubokými terénními příkopy a skalními shluky a vyvýšeninami, svědčícími o intenzívních svahových procesech, kterými byl celý svah postižen. Prolézáme členitý terén, zkoušíme rozšířit kdejakou skulinu nebo puklinu, za kterými by mohla být nová jeskyně. Kopeme v místech, které fungují jako nějaké pseudozávrty. Marně. Další jeskyni se nám dnes objevit nedaří.

Prudké balvanité svahy Skalin

 

Pokoušíme se otevírat i pseudozávrty