Tak že se do kontrol zimovišť netopýrů zapojí skoro třetina členů ORCUSu a ještě pomohou kamarádi. Proto vyjeli třetí únorový víkend do štol Jeseníků a Oderských vrchů Petr, Jirka, Roman, Monika, Vašek, Luděk, Roman, Jana, Honza…. a někteří i dvakráte. V sobotu byly cíle kontrol štoly na hřebenu Vysoké hory v Jeseníkách. Petr s našimi mladými členy Honzou a Janou a kamarádkou Aničkou se rozhodli zkontrolovat čtyři doly. Začali pozdě a ještě později za tmy skončili. Ale vše stihli. Jen v některých lokalitách již bylo hibernantů méně než při minulých kontrolách.

 

V Oderských vrších mezitím Monika, Roma, Vašek a kamarád z krasu slanili do našeho největšího zimoviště, aby spočítali netopýry na jeho horních patrech. Tady zimují hlavně různé druhy myotisů a ti ještě vesele spali a počty se moc nezměnili.

 

 

 

 

 

V neděli kontroly pokračovaly. Petr s celou rodinou, Jirkou a Aničkou vyrazili na kontrolu štol zv. Špirutovy  díry. Nejsou moc veliké, ale spících netopýrů bylo dosti. A samozřejmě nejvíce vrápenců, kteří fakt “okupují” kdejakou díru.

A na třetí patro našeho největšího zimoviště v Oderských vrších přes zatopené části vyrazili Pepa, Roman, Libor a Luděk se synem Martinem. Venku v únoru máme již skoro jaro a dalo se očekávat, že chlad milující barbastelly již v podzemí nebudou. A také se tak stalo. Množství netopýrů černých, které zde dosahují počtu i 2000 kusů, nebylo ani třetinové. Možná i proto, že  počasí na povrchu ovlivnilo i teplotu v podzemí, která v místech zimování barbastell stoupla o dva stupně.

Prázdné stěny,kde v minulých létech zimovali barbastelly