Vlastně to ani zima není. Na povrchu se již několik  dní teplota drží hodně nad nulou a to máme 19. února. Ale o tomto čase vyrážíme na kontrolu našeho největšího zimoviště netopýrů každý rok. A jako vždy ve dvou skupinách.Na spodní patra přes zatopené chodby míří Pepa, Roman K., Petr a Luděk. Jsme zvědavi, jak se hodně teplé počasí na povrchu podepíše na stavech netopýrů, zvláště netopýrů černých, kteří nejraději zimují v chladných částech dolu, kde se  teploty pohybují okolo +2°C. A dnes je tady tepleji. Počítáme klastry “barbastel” na jejich nejoblíbenějším místě zimování, námi nazývaným “Křížem E” (Černý dóm) a zjišťujeme, že je jich zde o několik set méně než vloni. A mnohým se již “spát” nechce. Ještě méně “barbastel” je v Netopýři chodbě. Jen několik desítek. Za to tuto zimu se ale “urodilo” opravdu hodně netopýrů vousatých. Více jak padesát jsme jich zde ještě nikdy nenašli.

Po překonání zaplavených chodeb

 

 

Když barva srsti lásce nevadí :-)

Trochu se zpožděním do horních pater sestupují Roman L., Leny, Monika a Kristýna. Tady jsou teploty mnohem vyšší a  “barbastely” zde nebývají. Tady převládají různé druhy myotisů. Ale ještě něco si Leny vymyslel. Při minulých akcích bylo zjištěno, že na horních patrech jsou  nám neznámé prostory, které by měly ústit až na nejspodnější patro. A tak se o tom museli přesvědčit. Opravdu tam úzké, nepříjemné, místy zřícením hrozící komíny vedly.

 

 

J.W.