Ve druhé pol%ovině měsíce února již tradičně probíhají kontroly zimujících netopýrů na našich největších zimovištích v Nízkém Jeseníku i  ve Vizovické vrchovině. A do štol v Oderských vrších s námi tentokráte “exkurzně” vyrazili i kamarádi z klubu Topas.Na kontrolu jeskyní na vrcholu Kopce ve Vizovické vrchovině se vydali 19 února Pavel s Jarynem. Kontroly v jeskyních Kolonie a Naděje nejsou vůbec jednoduché. Plazivky, úžiny a bahno. Podstatné je, že stavy netopýrů jsou v posledních letech stabilní. Převažují vrápenci malí, ostatní druhy pouze v kusovém množství. I když víme, že netopýru velkých je zde určitě více, ale jsou “zalezlí” v nepřístupných prostorách a blíže ke vstupům vylétají až na jaře.

Do štol v Oderských vrších se vypravila opravdu početná skupina. Kromě sedmi kamarádů klubu Topas, vedenou Markem, samým předsedou ČSS se vypravili  Pepa, Honza, Roman L., Monika, Luděk s Kájou, Honzy L.. Petr a Ondra. I tady, podobně jako v minulých zimách byly stavy hibernantů stabilně vysoké. Samozřejmě 90% procent netopýrů byli netopýři černí. Potěšující je vysoký stav netopýra brvitého, který patří k ohroženému druhu.

Spočítat počty netopýrů v klastrech  zimujících “barbastel” v podzemí není jednoduché a dlouhým svícením nechceme netopýry rušit a probouzet. Proto kromě rychlého odhadu klastry fotíme a následně doma na kompu zjišťujeme množství netopýrů. A je potěšující, že naše odhady v podzemí se liší minimálně od skutečnosti. Například ve dvou klastrech odhadnuté počty 400 kusů byly ve skutečnosti 405 a 394 kusů.