„Krym 2006“ 1-14. srpna 2006,  hřeben Babugan, hřeben Čatyr Dag Krymský poloostrov, Ukrajina Dokumentace jeskyně „ Mramornaja“, exkurze plato Babugan, explorace Dolního plata Čatyr DagÚčastníci: Josef Wagner,Pavel Dobeš,Jozef Szalay, Arnošt Macura

 

Z připravované velké výpravy nakonec pro nemoci a jiné důležitější události než je hledání jeskyní na Krymu zbyla jen čtveřice těch, kteří počátkem srpna na východ Evropy vyrazili . Pobyt začíná tradičně v Simferopolu u Sáše Kozlova , dříve vedoucího speleologického klubu, dnes ředitele turistického centra ONYX, která vlastní zpřístupněné jeskyně na platu Čatyr Dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Je třeba dohodnout náš program. Původní plán pracovat v dosud málo probádaných částech plata Karabi je v našem malém počtu nereálný a tak rozhodujeme pokračovat v dokumentaci jeskyně Mramornaja – jejich nově zpřístupněných částí a na platu Čatyr Dag se pokoušet objevit nějakou dosud nenalezenou „ díru“, což jak víme je velmi nereálné neboť plato zkoumaly již desítky expedic.

HŘEBEN BABUGAN

V minulosti jsme také již dvakráte plánovali výzkum plata Babugan, které je velmi přísně chráněnou rezervací na Krymském poloostrově a jeho návštěva je možná pouze na speciální povolení a za doprovodu pracovníků Babuganské rezervace. Nikdy se nám to nepodařilo a letos nám svitla naděje, že nám návštěva tohoto krasového plata s průměrnou výškou 1500 m.n.m. bude umožněna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Střežený vjezd na hřeben Babugan

 

V minulosti na toto plato mohli jen nejvýznamnější politici SSSR ( samozřejmě většinou na lov). Na plato jsme se skutečně dostali a při prvním opravdu zběžném průzkumu zde našli jen několik krasových depresí a propástku. Více znaků po existenci jeskyní jsme neobjevili. Za to jsme zde mohli vidět rekreační vesnici, kterou nechal postavit premiér N.Chruščov po vzoru amerických osad, které uviděl při návštěvě v USA a kterou využívali dřívější prominenti SSSR a dnes zde vyvážejí ke ozdravným pobytům děti pobývající v černomořských střediscích. Osadu dnes spravuje bývalý jeskyňář Sašovy skupiny. Na hraně hřebenu Babugan nad černomořským pobřežím nechal také N.Chruščov postavit výletní restauraci pro své hosty, která se však dnes již rozpadá. Hřeben Babugan je opravdu nádherným masívem a je možná dobře, že oba dva výjezdy na něj jsou uzavřeny branami a mřížemi a tak nedochází k jeho devastaci jako je tomu u dalších přírodních vzácností Krymu, neboť turistický průmysl zde pohlcuje vše.

PLATO ČATYR DAG

Nejvíce času jsme nakonec strávili při fotografické dokumentaci jak nově zpřístupněných tak nezpřístupněných částí jeskyně Mramornaja, která je určena jak pro tisk propagačních materiálů o této jeskyni, plakáty, pohlednice, knížky pro turisty.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mramornaja

 

A při pokusech najít a otevřít nějaké nové jeskyně na Dolním platu Čatyr Dag jsme dopadli stejně jako v minulých létech. V každé lokalitě již byl někdo před námi. Čatyr Dag je opravdu hodně probádaný.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokus o nový objev…. zase marný.

 

Jen nostalgicky jsme vzpomínali na objevy na Horním platu Čatyr Dagu, které se nám podařily v minulých létech.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA