Pepa doprovázel  do Kněhyně Filipa Chalupku z  CHKO Moravskký kras, 3 pracovníky – AV ČR, kteří přijeli odebrat  vše, se  nachytalo  do jejich pastí, které před měsícem rozmístili v Domě objevitelů.

Přijel s nimi i  vědátor, kterého moc zajímají mloci a v Kněhyni je máme také. Na dně Vstupní propasti je totiž nacházíme často. Původně jsme je vynášeli na povrch, v domnění, že je zachraňujeme. Ale po dnešku už víme, že naopak na dně Vstupní propasti je pro ně skvělý biotop. Dnes jsme tak objevili  7 mloků ( Salamandra salamandra) tří generací. 3 ks dospělí jedinci, dva střední generace a 2 velmi mladí, dlouzí pouze 3-4 cm. Tak že se tady  zřejmě i množí. Třeba je to speciální endemitní druh mlok kněhyňský J. Jeden z cílů bylo objevení vodní nádržky, ve které by mohlo docházet k vývoji larev mloků. Žádné vodní nádržky jsme ale nenašli. A tak je na příští akci pro mloky vytvoříme a přineseme pro ně i vodu z potoka.  

Hledáme vodní nádržky ve Vstupním dómě

 

Vědátoři odebírají, co se jim nachytalo

A co jsme o mlocích nevěděli:

Mlok skvrnitý pohlavně dospívá ve 3. až 4. roce života.. V našich podmínkách je mlok živorodý, případně vejcoživorodý; vajíčka se tedy vyvíjejí v těle samice. V březnu až květnu následujícího roku klade samice do studánek, potůčků larvy o délce 2 až 3 cm, které před proměnou dorůstají velikosti až 8 cm. Larvy jsou masožravé, živí se rybím potěrem, drobnými korýši nebo členovci, často se u nich také projevuje kanibalismus. (co asi žerou v Kněhyni ?) K proměně u nich dochází po třech měsících, v červenci až srpnu. V přírodě se dožívají průměrně 20, v zajetí až 50 let.