I když zima spíše připomíná jaro, netopýři v podzemí klidně spí a nám nezbývá se za nimi podívat a spočítat je. Tentokráte, o prvním víkendu roku 2023, byly cíle kontrol zimovišť netopýrů v Jeseníkách.

V sobotu se na kontrolu netopýrů ve štolách kolem Příčného vrchu u Zlatých Hor vypravili Jirka, Marcela s dcerou Nikolou, Kuba Z a Ondra T., Využili jsme počasí, kdy hory jsou prakticky bez sněhu a panují jarní teploty. Cesta byla lehce dobrodružná, neboť silnice od Města Albrechtice až ke kostelu Marie Pomocné byla namrzlá. Silničáři asi usoudili, že nemá cenu cestu nijak ošetřovat, když ten led na sluníčku později stejně roztaje sám.

Cesta k Nultému patru vede kolem tzv. Bezejmenné štoly, která je až po strop zaplněna vodou, proto nemá ani vstupní mříž. Ze zvyku se jdeme ke štole kouknout. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že voda odtekla a štolu lze zdolat jen v gumákách. To jsme od roku 2018, kdy o štole víme, nezažili. Štola je vcelku krátká (ne více než 60 m), tvoří ji jedna chodba bez odboček a hibernují v ní pouze 4 netopýři. Následuje kontrola Nultého patra, kde je vody sice stále lehce nad gumáky, ale podle stop na stěně je vody o cca 20 cm méně, než je normál. Ve štole jsme letos (kromě nových odpadků) neobjevili nic zajímavého (loni tou zajímavostí byl celkem čerstvý zával). Počet netopýrů se pohyboval jako každý rok kolem 80ti kusů, přičemž tuto štolu obývá sedm různých druhů netopýrů. U Štolky III. nás čekalo opět překvapení (v roce 2021 byl zaházená větvemi a zakrytá souvislou vrstvou sněhu). Štola nebyla zaházená, ale paseku včetně zářezu štoly obklopuje nová oplocenka. I v této štole, na to že je krátká, je netopýrů dost (15 kusů) docela pestrého složení. Jako poslední byla zkontrolována Porfyroidová štola, která letos překvapila pouze čtyřmi netopýry vousatými (Myotis mystacinus).

Jiří Antonín

Dobře utajený vstup do “Trojky”

 

 

Pestrost netopýrů je veliká

 

A v neděli vyrazili směr Rejvíz: Pepa, Roman, Honza a Roman starší. V údolí byly mlhy, ale na hřebenu slunce. První kontrola v dole Bleskovec II, jehož vstup jsme před dvěma lety vyztužovali před zasypáním. V podzemí jako vždy hodně druhů netopýrů a počty obdobné těm z minulých let. Další byla štola, jak ji nazýváme Rejvíz II. Kupodivu dnes i po tání sněhu byl v boční komoře tak nízký stav vody, že se tam dalo vlézt (i když Roman nabral do gumáků), a také tam na stropě bylo nejvíce netopýrů velkých.

Průlez do boční komory

Pak vystupujeme nahoru směr vrchol Bleskovce a po delším hledání nacházíme vstup do dolu Bleskovec I. Nad vstupem již neleží spadlý smrk a okolní les je hodně vykácený. Naštěstí vstupní šachtu lze zdolat „na cigána“ a v ní rychle mizí Honza s Romanem. Jako vždy i tady je mnoho druhů netopýrů, ale o malém počtu.

Výstup z Bleskovce I