Zima rychle ubíhá a venku je tepleji než je na únor normální. Proto se snažíme urychlit kontroly netopýrů na našich zimovištích. A jak zjišťujeme, zatím co vrápenců malých nám vesele přibývá, netopýrů velkých na našich zimovištích máme čím dál tím méně. Ale postupně….V sobota 5 února míří na Kněhyni Monika, Krista, Terča a jako jejich bodyguard Roman. Cíl odečíst terčová měřidla v Kněhyňské jeskyni a vyzkoušet, jestli Terka už v Kněhyni nezabloudí. Nezabloudila a nejen… při prolézání jeskyně se jim podařilo objevit další nevelkou dutinu, kterou si k zimování vybrala kolonie vrápenců malých. Oni už fakt v Domě objevitelů a Vrápencovém domě nemají kde viset:-). Ještě jedno negatívní zjištění učinili. Počty netopýrů velkých jsou hodně nízké. Pár desítek. Uvidíme při jarní kontrole.

Přístup do dutiny nazv. Dom vrápenců II

 

 

 

 

 

 

 

Mezitím se Ondra  rozhodl vyčistit všechna stará důlní díla v Oderských vrších. Vydal se do štoly Zálužné Dobývka II, která už dlouho slouží k uskladnění odpadků okolních chatařů, aby ji odpadků zbavil. To aby netopýři mohli létat do uklizených podzemních prostor. Opravdu sysifovská práce a snad to netopýři ocení.

Počáteční stav

Ondrův výsledek

 

 

 

 

 

Den na to kontroly hibernantů pokračují v dolech Nového světa, neboli Flascharových dolech. Tam se nás vydalo málem více, než bylo netopýrů. I  tady zjišťujeme, že netopýrů velkých je zde opět méně. Nejméně za celou dobu sčítání :-(. No ale potěšující zpráva byla, že zde Alči zbylo po letní sezoně zbyly zásoby piva. Prý mají prošlou záruku. Na příštím klubovém sezení se o tom přesvědčíme.

A škoda, že do stavů netopýrů nemůžeme započítat ty, které pro Alču vyrobili na 3D tiskárně a ona rozvěsila po stropech štol 🙂

Piva je zde zásoba.

Když je jeden skutečný a druhý z 3D tiskárny

 

 

 

 

 

Při kontrole Nového světa