..aneb kde zmizela  Malá Ondrášova jeskyně???  Pořád se nemůžeme shodnout, kde jsou dnes jeskyně 3P-Bezejmenná a Malá Ondrášova. Rozetnout tuto záhadu vyrazili na Lukšinec 4 května Pepa a Monikou. A nejen to. Třeba se jim podaří objevit i něco nového. A chybí i mapy některých nových jeskyněk.

A tím také začali. Před dvěma roky objevili Pepa s Romanem malou jeskyňku nazvanou Romanka. Ale nebyla mapována. Ale celý SZ svah Lukšince stále svádí k exploraci. Proto oba „krosovali“ svahy, prohlíželi každou puklinu, pokoušeli se odhazovat kameny nad každou propadlinou. Marně nic nového nenašli. Tak zmapovat Romanku.

V Romance

Romanka je zmapována za chvilku a průzkum svahu pokračuje. Monika občas zalezla do spár, kam by se nikdo jiný neproplazil, vyházela pár kamenů a zase jen 2 metry.

 

Zase nic 🙁

Na řadě je jeskyně  Bezejmenná, která by také mohla být jeskyně 3P, lokalizovanou v roce 2002. Porovnáváme  fotografie z povrchu i z podzemí a fakt, je to stejná jeskyně. Jen trochu je prošlapána vstupní vertikální část. A Monika se hned vrhá na kopání. Tady by to šlo a jeskyni by šlo prohloubit. Ale chce to více rukou a kameny vytahovat na povrch.

V Bezejmenné

 

 

Monika se vrhá na kopání

Následuje revize stavu jeskyně Malá Ondrášova, která byla námi objevená a mapována v roce 1980. Jenže od té doby se hodně změnila. Zůstaly jen dva vstupy a z prostor hlubokých 9 metrů zbyla jen malá komora, do které se stěží vejdou dva jeskyňáři. Koukáme, jestli by se tady dalo opět prokopat do spodních částí. Ale zával je příliš nestabilní a velký.

“Zbytky” Malé Ondrášovy

Další nezmapovanou a málo prozkoumanou jeskyní je Ondrášova II nebo také Ve Žlebu. Leží na JV straně Lukšince ve skalním žlebu. Známe ji dlouho, ale to je vše. Proto ji mapujeme a Monika prolézá až do koncových prostor, kde jak praví by se dalo ještě kopat. Pepa se do jeskyně dostal, až když vyklidil pár kamenů.  Tady vyklizovat suť a kameny, aby se něco objevilo, nebude vůbec jednoduché.

Ondrášova II

 

Monika chce navštívit Ledovou jeskyni a cestou stále ještě pátrá po nějakém objevu. A kousek nad „Ledovkou“  objevuje pro normální lidi neprůleznou spáru a za chvíli je v podzemí. Jeskyně ONLYMONI je na světě. Jenže dolů to šlo a na horu? „Když tak mne vytáhneš, praví Pepovi“ Ale vylezla sama. Samozřejmě hned ji také mapujeme.

Monika v ONLYMONI

Poslední kontrola patří Ledové nebo také Studené jeskyni.  Ta je ještě zaledněna až na dno. I stěny pokryty ledem. Nemáme  ani mačky ani cepín J, ale zase taková hrůza to není. Je zajímavé, že ledové krápníky  vznikají stále na stejných místech.