Stalo již tradicí, že každý rok připravujeme pro studenty  Bezpečnostně -právní akademie z Ostravy speleoalpinistický kurz. Tentokráte ve skalním městě Čížkovy kameny a trenažérech hasičů v Odolově. I tentokráte si to jak studenti tak naši instruktoři užili. Koncem měsíce dubna a počátkem května proběhly dva kurzy a jak to na nich vypadalo, povídají fotografie.

 

 

 

Instruktor bez přílby a jištění 🙁 🙂