Měsíc listopad byl věnován jeskyním pod vrcholem Kněhyně. V jeskyni Žánova díra došlo k sesuvu balvanů a suti a k zatarasení průlezu na spodní patra jeskyně. A tak čtyři akce byly věnovány likvidaci závalu. A na konci měsíce jsme se přesunuli do Nízkého Jeseníku, kde  štolu Ruda na Moravě bylo potřeba vystrojit pro sestup na dno štoly.Na likvidaci závalu v Žánově díře se nás vystřídalo několik. Před mnoha lety to zahájili Honza s Pepou a v tomto roce oba Romanové, Ondra, Honzové, Pepa… ale to hlavní čekalo na Romana s Monikou, neboť když byl průlez  do spodních pater otevřen, je tak úzký, že jím 22 listopadu prolezli pouze oni. A také zjistili, že  od dob objevu Žánovy díry v roce 1982  spodní patra doznala změn a stará mapa už neplatí. Svahové procesy na Kněhyni jsou stále živé.

Spodní patra Žánova díra

A současně v jeskyni Kyklop byly prováděny pokusy o nalezení propojení se Žánovou dírou. Prozatím marně.

Jeskyně Kyklop

 

Jeskyně Kyklop

Ve štole Ruda na Moravě I, kde při kontrole netopýrů musíme na její dno chybělo vystrojení lanem. A tak jsme to napravili.

 

Výstup ze dna štoly