Ve druhém lednovém víkendu vyrazilo do štol na kontroly stavu netopýrů hned několik týmů. Do štol na hřebenu Příčný vrch v Jeseníkách i do štol v údolí Budišovky. A když na to nestačili jeskyňáři, nastoupila na pomoc “Orcus školka”. A to ještě nebylo vše, Roman s Monikou zvládli první kontrolu jeskyně Ropička.

Co se dělo na hřebenu Příčný vrch

První skupina ve složení Petr, Libor, Anička a Iva (ČESON) provedla sčítání na lokalitách Mariahilfe III. a I. a Porfyroidová štola. Oproti loňsku, kdy sníh nebyl vůbec, tentokrát bylo sněhu pod kolena a teplota venku -2 °C či dokonce méně. V Mariahilfe III. bylo provedeno také slanění do dobývky, kde zimuje početná skupina netopýrů. Na Mariahilfe I. byl prakticky nulový stav netopýrů v místech, kde zimovaly v minulosti. Netopýři, které jsme našli, zimovali v chodbičkách a prostorách v horní zadní části štoly. Vstupní chodba byla přístupná bez potíží s vodou. V horních partiích směrem ke kostelu jsme se obvyklou cestou přes propadlou komoru nedostali, protože je tam čerstvý zával. Našli jsme a částečně vyhrabali plazivku do komor, které jsou nad komorou u odbočky k jezírku, které zřejmě sledují původní žílu. Jsou propojené přes komíny s původní částí. Petr se dostal až k prvnímu oplocenému komínu vedoucímu na povrch. Jako poslední jsme zkontrolovali Porfyroidovou štolu, kde bylo vody více než obvykle a byl problém projít s nazouvacími broďáky.

 

 

 

 

 

Druhá skupina (Jirka, Marcela, Terka, Honza a Giovana) provedli kontrolu ve štolách Nulté patro, Průzkumná III a Zelená. Letos jsou nově před vchodem do Nultého vyvrácené dva stromy, které však vstupu do štoly nebrání. Vody je po vydatných deštích v prosinci a tání v lednu více než obvykle. Podle stop na stěnách se jedná o maximální stav výšky vodní hladiny ve štole. My, kteří jsme měli rybářské broďáky, jsme vodou prošli bez problémů. Marcela měla tzv. “atomkecky” a v půlce vodní části byla postavena před rozhodnutí, zda za a) pokračovat a nabrat si, jelikož vody bylo cca 10 cm nad okraj atomkecek, a za b) vrátit se a dvě hodiny bloumat po povrchu a pozorovat krásy zasněžené zmrzlé zimní krajiny s nádhernými výhledy do Polska. Vybrala si možnost “b)” a v -5 °C dělala hlídku na povrchu. Ve štole nic neobvyklého nebylo a počty hibernantů byly jako v předchozích letech. Jen bylo všude plno vody oproti loňskému suchému lednu bez sněhu. Při cestě zkalenou vodou zpět k východu Terka s foťákem v ruce málo zvedala nohy nebo neopatrně našlapovala, zakopla o zbytky dřevěné výdřevy a jala se v broďácích koupat, zatímco foťák hrdinně držela vysoko nad vodou. Později jsme se od Lenyho dozvěděli, že o 100 km dále v jiné štole si zrovna v tu chvíli svou nohu v gumáku nedobrovolně omývala Krista.

Nulté patro

 

 

 

 

 

Otužilou Terku trocha vody neodradí, a tak spolu s námi pokračuje do kopce k další štole (Průzkumná III, též Nová štola-Západ Štolka III), čímž jsme se všichni krásně zahřáli. Vchod se stále nachází za oplocenkou, avšak Jirkovo bystré oko objevuje v rohu ohrazení dvířka, tudíž nemusíme oplocení složitě podlézat. Ve štole za vstupem je krásná ledová výzdoba, uvnitř na počvě částečně zmrzlá voda a na stropě čtyři druhy spících netopýrů. Vchod štoly stále částečně kryjí smrkové větve naházené zde lesními dělníky po těžbě stromů v okolí ústí štoly v roce 2021.

Letos se nám podařilo najít zkratku k Zelené štole a tudíž nemusíme zpět k autům a znovu do kopce ke štole. Krásně jsme ke štole sklesali bez jediného stoupání, což nám ušetřilo čas a energii. Vstup do štoly byl ještě loni částečně zasypán sutí a kameny, ale nyní je okolí branky vyčištěno a mříž pečlivě uzavřená na dva šrouby. Uvnitř štoly je opět docela pestré složení zimujících netopýrů.

A další den jsme nastoupili na další kontroly dolů nad Budišovkou posílení naší Orcus-školkou, vedenou Jirkou.

Posila Orcus-školka

A to ještě nebyl konec. Pepa s Kubou vyrazili ještě na kontrolu netopýrů do Potlachové štoly. A že jich tam bylo požehnaně. Skoro 250 kusů. Je dobré na sypající se svážné použít lano, Kuba coby instruktor ČSS, lektor CRAA, OZO, bezpečnostní technik a revizor OOP vytvořil speciální kotvící zařízení a kotevní bod :-).

Kotvení podle Kuby

A na hřebenu Ropičky Roman s Monikou pod dohledem Balua kontrolují nově objevenou jeskyni Ropička. No zatím ji netopýři nenašli.

Vstup do Ropičky