Jeskyně na Gírové

Tyto jeskyně se nacházejí v masívu hřebene Gírová (839, m.m.m.) v Těšínských Beskydách, patřícího do račanské jednotky magurského flyše. Většina jeskyní byla vytvořena na horní hraně mrazového srubu, dlouhého asi 75 metrů a maximální výškou stěn okolo 12 metrů, který se zvedá 200 metrů severně nad značenou turistickou stezkou Mosty U Jablunkova – Gírová, asi 300 metrů před turistickou chatou Gírová.

girova1

Všechny jeskyně na hřebenu Gírové byly vytvořeny v arkozovitých pískovcích soláňských vrstev magurské série. Ve skalní stěně mrazového srubu je dnes známo 5 jeskyní, které přímo komunikují s povrchem a jejichž úzké puklinovité vstupní partie jsou průlezné. Podle množství příčných tektonických poruch a puklin protínajících odkrytou a narušenou skalní stěnu mrazového srubu, je však nutno předpokládat , že v hrubolavicovém pískovcovém flyšovém masívu byla vytvořena řada dalších dosud neznámých rozsedlinových jeskyní.
Skalní těleso, ve kterém byly vytvořeny jeskyně „Na Gírové I,II,III,IV“ je také nazýváno „Čertí mlýny“.

girova a (3)

Vstup do jeskyně č.I

Stěny skalního pískovcového tělesa byly vlivem selektivního zvětrávání přemodelovány a vznikla zde řada povrchových pseudokrasových forem. Tento mikroreliéf, na jehož vzniku se podepsalo výrazně i chemické zvětrávání tvoří skalní mísy, voštiny, inkrustace, skalní dutiny a další mikrotvary
Jeskyně Na Gírové I
Vstup do jeskyně o rozměrech 0,5 x 0,6 metru leží v hliněném svahu pod horní hranou mrazového srubu, blízko starého lomu, který zde byl původně otevřen. Skalní těleso je také nazýváno „Čertí mlýny“. Vstupní rozsedlinová chodba (8×1 m, vysoká 3,7 m ) ve svém západním závěru přechází úzkým průlezem mezi zaklíněnými pískovcovými bloky v níže položené prostory, vedoucí paralelně se vstupní puklinou až pod vstupní část jeskyně.Strop tvoří zaklíněné pískovcové bloky a lavice a dno vyplňuje ostrohranná suť, balvany a splavená hlína. Hlavní směry puklinových chodeb (V-Z) jsou kolmé na průběh hrany skalního srubu. Celková délka všech průlezných rozsedlinových prostor je 46 metrů.

girova5
Jeskyně Na Gírové II
Tato jeskyně má dva vstupní otvory ležící ve stěně mrazového srubu západně od jeskyně č. I. Vznikla na dvou křížících se puklinách J-S a SV- JZ.Průměrná šířka prostor je 0,5 metrů a strop je tvořen zaklíněnými pískovcovými bloky.Celková délka jeskyně je 6 m.

Jeskyně Na Gírové III
Vstup do jeskyně tvoří otvor v mělké mísovité prohlubni , která leží asi 30 metrů západně od jeskyně č. I v hraně skalního srubu.Rozsedlinová jeskyně vznikla rozšířením pukliny směru SZ-JV . Na vstupní velmi nízkou prostoru navazuje rozšiřující se puklinová chodba , která má stupňovitě klesající charakter a jejíž dno je vyplněno volnými balvany a sutí. Celková délka jeskyně je 15 m.

Jeskyně Na Gírové IV
Vstup do jeskyně leží ve 2 metry hluboké terénní prohlubni 270 metrů severoseverovýchodně od vrcholu hory Gírová na hranici mezi smrkovým a bukovým lesem.Na úzký vstupní otvor navazuje asi 4metry dlouhá a 1,3 metrů široká rozsedlinová chodba v jejímž závěru je průlez do níže položených partií .Tyto jsou tvořeny jedinou svahovými procesy rozšířenou puklinou dlouhou 10,5 metrů a vysokou 4,6 m.Jeskyně má klesající charakter a byla vytvořena na hlavní puklině ve směru 78o – 258o .

girova6

Vstup do jeskyně č.4

Jeskyně Na Gírové V
Jeskyně leží 6 metrů ve směru 160o od jeskyně „Na Gírové I“.Vstup tvoří puklina mezi pískovcovými bloky široká 0,4 metru, ležící 2 metry pod hranou pískovcového srubu. Vstupní vrstevní chodba ( o profilu 0,35 x 0,4 m), dlouhá 4 metry je zakončena velmi úzkým vertikálním průlezem (0,3 x 0,4 m) ústícím do 6 metru hluboké a 1 metr široké rozsedlinové chodby, dlouhé 8 metrů. Dno této prostory je vyplněno pískovcovými bloky a sutí.

girova a (4)

Vstup do jeskyně č.5

girova a (2)

SZ svah Gírové, růst stromů svědří o rychlosti svahových procesů

girova a (1)