“Jeskyně Miecharska” 12.září 2009, Slezské Beskydy, Polsko,  Exkurze do systému jeskyně Miecharska

„Krym 2008“ 5-19. července plato Čatyr Dag , Krymský poloostrov, Ukrajina. Explorace Dolní plato Čatyr Dag, objev „Bohumínské propasti“, zaměření GPS jeskyní na Čatyr Dag

„ Krym 2007“ 30. června-13. července 2007  Kras Podolje, Krymský kras, Ukrajina Sestup do systému jeskyně „Ozernaja“ v krasu Podolie, pokračování dokumentace jeskyně „Mramornaja“, exkurze „Bolshoy kaňon“

„Krym 2006“ 1-14. srpna 2006,  hřeben Babugan, hřeben Čatyr Dag Krymský poloostrov, Ukrajina Dokumentace jeskyně „ Mramornaja“, exkurze plato Babugan, explorace Dolního plata Čatyr Dag

“Dolomity 2005“ Dolomity Itálie – výstupy ferraty v Dolomitech, návštěva u speleologického klubu San Giusto v Terstu

„Krym 2005“ 30.dubna-9.května 2005, Krymský poloostrov, Ukrajina.Otevření domu Kečkemét v Emine Bojir Chasar pro veřejnost, exkurze plato Demerdži

„Čatyr Dag 2004“ 25. června – 12. srpna 2004, Krymský poloostrov Ukrajina. Explorace pseudokrasových jeskyní okolí Bachčisaraje, výzkumy v Emine Bojir Chasar, explorace jeskyní na Dolním plato Čatyr Dag

„ Troms 2003“ 14-30. srpna 2003,  rajon Gratangen severní Norsko. Pokračování explorace krasových terénů nad údolím řeky Vassdalenselva, dokumentace vodního jeskynního systémů „L1“, průzkum rajonu pod vrcholem Noeverfjellet, hřebene Stortinden a Storsteinaksla.

„Krakowska Jura“ 11-13. dubna 2003,  Polsko. Exkurze do jeskyní Krakowské Jury

„Emine Bojir Chasar 2000“ 22. září-8. října 2000. Krymský poloostrov, plato Čatyr Dag, Ukrajina. Desetidenní natáčení a fotografování jeskynního systému Emine Bojir Chasar Nižny.

 „Dolomity 99“ 16-24. srpna 1999, Terst, Dolomity, Itálie. Sestupy do jeskyní a propastí Terstského krasu, výstup nejnáročnějšími ferratami Dolomitů.

„Krym 98“ 14-30. srpna 1998 Krymský poloostrov, Ukrajina. Sestupy do jeskyně Kizil Koba, propasti Bezdonnaja, jskyně Emine Bojir Chasar, explorace na plato Karabi

Expedice „Troms 96“ 16-31. srpna 1996, rajon Gratangen, východně od města Bjervik, severní Norsko. Explorace krasových terénů nad údolím řeky Vassdalenselva, objevy vodních jeskynních systémů „L1“, objevy jeskyní na hřebenu Bukkefjellet a Litlebalag

 „Monte Musi 95“ 12-22. srpna 1995 Juské Alpy, hřeben Monte Musi, Itálie.Explorace a výzkum vysokohorského krasu na  hřebeni Monte Musi, objev a dokumentace 9 nových propastí. Společně s Gruppo speleologico San Giusto a Speleoklub PTTK Bielsko Biala

„Tenerife 94“ 30.září -15. října 1994 ostrov Tenerife, Kanárské ostrovy. Exkurzní sestupy do lávových jeskyní Cueva del Vento, San Marcos, historického podzemí

„Monte Musi 91“ 9-24. srpna 1991, Juské Alpy Itálie, hřeben Monte Musi. Základní výzkum a explorace hřebenu Monte Musi, objeveno a mapově zpracováno 9 nových jeskyní a propastí, zaměřena povrchová polygonová síť.

„Laganaki 89“ 28. července-27.srpna 1989, hřeben Laganaki Západní Kavkaz, Rusko. Kompletní explorace a dokumentace povrchových a podzemních jevů na hřebenech Laganaki, Murzikau, Nagoy Čuk a krasového kaňonu Ci-Ce. Objeveno a mapováno více jak 20 nových jeskyní a byla zpracována mapa krasových jevů celého rajonu

„Krym 89“ 14-30 května 1989 Krymský poloostrov Ukrajina. Exkurzní akce a sestupy do propasti Kaskadnaja, jeskyně Kizil Koba, Emine Bojir Chasar. Výprava připravená pro italské speleology.

„Troms 88“ 5. srpna – 3. září 1988 rajon Bonnes severní Norsko. Explorace neprozkoumaného krasového terénu severně a západně od jezera Jiegnalako a nad vesnicí Bones. Bylo objeveno a dokumentováno 7 nových jeskyní ch systémů v mramorových vrstvách.

„Krym 88“ 30.června-17.července 1988 Krymský kras, Ukrajina. Explorace a dokumentace v nově objevené jeskyni Mramornaja, exkurze do Kizil Koby.

„Itálie 88“ 18-28.dubna 1988 Terstský kras v severní Itálii. Slavnostní vernisáž výstavy našich fotografií v Terstu, sestupy do jeskyní v Terstském krasu

„Čatyr Dag 87“ 22.května -6. června 1987 , plato Čatyr Dag Krymský poloostrov, Ukrajina. Komplexní výzkum a explorace horního plata Čatyr Dag, vykopány a dokumentovány tři nové jeskyně, první známé na Horním platu, explorace v jeskyni Simferopolskaja.

„Hispania 86“ Španělsko, Itálie 20.července-21. srpna 1986. Sestup a explorace propasti Spluga della Preta (-990m), účast na Světovém speleologickém kongresu v Barceloně, sestupy do propastí v krasu okolo Barcelony, explorace hřebene Monte lessini

monte canin85 (10)

„Monte Canin 85“ 2-25.srpna 1985 hřeben Monte Canin Alpy, hřeben Monti Lessini ,Itálie. Explorace severní části hřebene Monte Canin v oblasti vrcholů Loppa a Poviz, objevy řady nových propastí s hloubkou do 50 metrů, sestup do propasti Spluga della Preta (-990m)

„Pyreneos 83“ Španělsko,Francie. Sestup do propasti Henne Morte (-1080m) , exkurze solný kras Forat Mico, Clunia, Sabart…..

„Kavkaz 83“ Bzybský hřeben,Západní Kavkaz. Pokračování explorací na vzdálených rajonech Bzybského hřebene, oblast za antiklinálou Chimsul…

„Krym 83“ 10-22.května 1983 Krymský poloostrov, Ukrajina. Sestup do propasti „Kaskadnaja“ (-406m) na plato Aj Petri,

„Kizil Koba 82“ Krym, Ukrajina. Při pětidenním podzemním táboře ve vodní  jeskyni Kizil Koba za třetím sifonem byly prozkoumány koncové body jeskyně a objeveny nové partie.

„Kavkaz 82“ Bzybský hřeben, Kavkaz. Pokračovala explorace Bzybského hřebene , prohloubení propasti „K-2 S.Panťuchina“ a zmapování do hloubky 650 metrů, průzkum se rozšířil do vzdálenějších rajonů hřebene, objeveny propasti „Orcus“ a další nové jeskyně. Objevena významná archeologická lokalita- obětiště abcházských lovců.

„Čatyr Dag 1981“ Krymský poloostrov, plato Čatyr Dag, Ukrajina 30.září- 23. října 1981. Společná expedice speleologů klubu ORCUS a simferopolských speleologů z Krymu. Při devítidenním podzemním táboře v jeskyni Emine Bojir Chasar Nižny na platu Čatyr Dag byla provedena dokumentace a  mapa této jeskyně a objeveny další neznámé části systému.

„Monte Canin 81“ Julské Alpy Itálie 21.srpna-11.září 1981 První česká speleologická expedice do propasti hlubší 900 metrů. Sestup do propasti „M.Gortani“ (-900 m)na hřebenu Monte Canin, tehdy ještě za pomocí dvou lanové techniky, vybudování podzemního tábora , transport a retransport jedním družstvem

„Ptasia studnia“  Polské Tatry  12-14.června 1981 Společný sestup s jeskyňáři klubu PTTK Bielsko Biala Polsko do propasti „Ptasia studnia“

„Bulharsko 80“ 18.9 -4. října 1980 Výprava spojená s účastí na Evropském speleologickém kongresu v Sofii

“KAVKAZ 1980” Kavkaz 1-28. srpna 1980 Společná výzkumná expediční výprava speleologů ORCUSu a speleologů z Krymského poloostrova na málo prozkoumaný Bzybský hřeben na Západním Kavkaze.

„ Trzy kopce“ Polsko 7-10. září 1979 Exkurze do tehdy nejdelší pseudokrasové jeskyně Polska „Trzy kopce“

 „Čatyr Dag 1979“ Ukrajina, Krymský poloostrov 1-19.srpna 1979 První mezinárodní speleologická expedice na území bývalého SSSR. Společné sestupy s krymskými speleology do propasti Kaskadnaja, Emine Bojir Chasar, Kizil Koba . Příprava na další velké společné expedice.

Slovensko  18-27.srpna 1978 Ve vertikálách na Silické planině Velká Žomboy, Velká Bikfa, Barazdaláš

Slovensko 20-28.srpna 1977 V propastech Zvonica, Diviačia, byly zkoušeny sestupy a výstupy tehdy za pomocí konopných prusíků.