V zimě se za pomocí dronu a termokamery podařilo na JV svahu Kněhyně lokalizovat místa, která vykazovala vysoký vývěr teplého vzduchu, což by mohlo signalizovat existenci nových jeskyní. Proto začínáme otvírkové práce.

Jako každý rok nad  hladinou Odry natahujeme pro děti i dospělé Alpský traverz

Explorace na svazích hřebene Hradiště v Pulčinské hornatině, hledání na Klenově a Svantovítově skále

“Expedice Kuba 2014” ostrov Kuba, 19.11 až 5.12.2014   Cílem exkurzních návštěv krasu Kuby, mapování jeskyně Serrano, studium krystalických aragonitových forem v jeskyních Kuby a porovnání jejich geneze s obdobnými formami v jeskyních Krymského poloostrova .

„Krym 2014“ Ruská federace  5-14.10. 2014 Filmová dokumentace v jeskyni Mramornaja, exkurze skalní město Bakla, skalní krasové pobřeží Tarkan Chut, skalní města u Bachčisaraje

„Itálie 2014“ 4-10.8.2014 Terstský kras, Dolomity Sestupy do propastí Trnovica a Noe v Terstském krasu, výstup ferratami Via Tommaseli a Via Lippela

„TENERIFE 2013“ 2-9. srpna 2013 Exkurze do lávových jeskyní Cueva del Viento, Sant Marco, do historického podzemí – systému podzemních přivaděčů vody nad městem Güímar, exkurze do kaňonů Masca a oblasti Anaga.

„Krym 2012“ 3-18. srpna 2012 Krymský poloostrov, Ukrajina Prolongační práce v jeskyni Komar, otvírkové práce na hřebenu Čatyr Dag v místech stanovených geofyzikálním měřením , exkurze na poloostrov Tarchankut

„Troms 2011“ 1-19. srpna 2011,  oblast Bonnes, severní Norsko. Objev a dokumentace krasového rajonu pod vrcholem Roevresnippar, objevy a dokumentace vodních jeskyních systémů „R1“, “R2“, ,,R3“, „R4“, explorace rajonu Jiegnalakko a Noevertind

„Krym 2010“ 30.června-14. července, Krymský kras, skalní města Krymského poloostrova, Ukrajina. Dokumentace Emine Bojir Chasar Nizni, prolongace jeskyně „Komar“, skalní města Eski Kermen, Tepe Kermen, dokumentace jeskyně „Trochglaska“

“Čatyr Dag 2009” 3-16. července 2009 , hřeben Čatyr Dag, Krymský poloostrov, Ukrajina.  Pokusit se proniknout suťovou zátkou na dně Bohumínské propasti , objevené v roce 2008 a prostoupit případně do dalších částí jeskyně.Pokračovat v exploraci Dolního plata Čatyr Dagu jižně od systému Bim Baš a Suuk Koba.

“Jeskyně Miecharska” 12.září 2009, Slezské Beskydy, Polsko,  Exkurze do systému jeskyně Miecharska

„Krym 2008“ 5-19. července plato Čatyr Dag , Krymský poloostrov, Ukrajina. Explorace Dolní plato Čatyr Dag, objev „Bohumínské propasti“, zaměření GPS jeskyní na Čatyr Dag

„ Krym 2007“ 30. června-13. července 2007  Kras Podolje, Krymský kras, Ukrajina Sestup do systému jeskyně „Ozernaja“ v krasu Podolie, pokračování dokumentace jeskyně „Mramornaja“, exkurze „Bolshoy kaňon“

„Krym 2006“ 1-14. srpna 2006,  hřeben Babugan, hřeben Čatyr Dag Krymský poloostrov, Ukrajina Dokumentace jeskyně „ Mramornaja“, exkurze plato Babugan, explorace Dolního plata Čatyr Dag

“Dolomity 2005“ Dolomity Itálie – výstupy ferraty v Dolomitech, návštěva u speleologického klubu San Giusto v Terstu

„Krym 2005“ 30.dubna-9.května 2005, Krymský poloostrov, Ukrajina.Otevření domu Kečkemét v Emine Bojir Chasar pro veřejnost, exkurze plato Demerdži

„Čatyr Dag 2004“ 25. června – 12. srpna 2004, Krymský poloostrov Ukrajina. Explorace pseudokrasových jeskyní okolí Bachčisaraje, výzkumy v Emine Bojir Chasar, explorace jeskyní na Dolním plato Čatyr Dag

„ Troms 2003“ 14-30. srpna 2003,  rajon Gratangen severní Norsko. Pokračování explorace krasových terénů nad údolím řeky Vassdalenselva, dokumentace vodního jeskynního systémů „L1“, průzkum rajonu pod vrcholem Noeverfjellet, hřebene Stortinden a Storsteinaksla.

„Krakowska Jura“ 11-13. dubna 2003,  Polsko. Exkurze do jeskyní Krakowské Jury

„Emine Bojir Chasar 2000“ 22. září-8. října 2000. Krymský poloostrov, plato Čatyr Dag, Ukrajina. Desetidenní natáčení a fotografování jeskynního systému Emine Bojir Chasar Nižny.

 „Dolomity 99“ 16-24. srpna 1999, Terst, Dolomity, Itálie. Sestupy do jeskyní a propastí Terstského krasu, výstup nejnáročnějšími ferratami Dolomitů.

„Krym 98“ 14-30. srpna 1998 Krymský poloostrov, Ukrajina. Sestupy do jeskyně Kizil Koba, propasti Bezdonnaja, jskyně Emine Bojir Chasar, explorace na plato Karabi

Expedice „Troms 96“ 16-31. srpna 1996, rajon Gratangen, východně od města Bjervik, severní Norsko. Explorace krasových terénů nad údolím řeky Vassdalenselva, objevy vodních jeskynních systémů „L1“, objevy jeskyní na hřebenu Bukkefjellet a Litlebalag

 „Monte Musi 95“ 12-22. srpna 1995 Juské Alpy, hřeben Monte Musi, Itálie.Explorace a výzkum vysokohorského krasu na  hřebeni Monte Musi, objev a dokumentace 9 nových propastí. Společně s Gruppo speleologico San Giusto a Speleoklub PTTK Bielsko Biala

„Tenerife 94“ 30.září -15. října 1994 ostrov Tenerife, Kanárské ostrovy. Exkurzní sestupy do lávových jeskyní Cueva del Vento, San Marcos, historického podzemí

„Monte Musi 91“ 9-24. srpna 1991, Juské Alpy Itálie, hřeben Monte Musi. Základní výzkum a explorace hřebenu Monte Musi, objeveno a mapově zpracováno 9 nových jeskyní a propastí, zaměřena povrchová polygonová síť.

„Laganaki 89“ 28. července-27.srpna 1989, hřeben Laganaki Západní Kavkaz, Rusko. Kompletní explorace a dokumentace povrchových a podzemních jevů na hřebenech Laganaki, Murzikau, Nagoy Čuk a krasového kaňonu Ci-Ce. Objeveno a mapováno více jak 20 nových jeskyní a byla zpracována mapa krasových jevů celého rajonu

„Krym 89“ 14-30 května 1989 Krymský poloostrov Ukrajina. Exkurzní akce a sestupy do propasti Kaskadnaja, jeskyně Kizil Koba, Emine Bojir Chasar. Výprava připravená pro italské speleology.

„Troms 88“ 5. srpna – 3. září 1988 rajon Bonnes severní Norsko. Explorace neprozkoumaného krasového terénu severně a západně od jezera Jiegnalako a nad vesnicí Bones. Bylo objeveno a dokumentováno 7 nových jeskyní ch systémů v mramorových vrstvách.

„Krym 88“ 30.června-17.července 1988 Krymský kras, Ukrajina. Explorace a dokumentace v nově objevené jeskyni Mramornaja, exkurze do Kizil Koby.

„Itálie 88“ 18-28.dubna 1988 Terstský kras v severní Itálii. Slavnostní vernisáž výstavy našich fotografií v Terstu, sestupy do jeskyní v Terstském krasu

„Čatyr Dag 87“ 22.května -6. června 1987 , plato Čatyr Dag Krymský poloostrov, Ukrajina. Komplexní výzkum a explorace horního plata Čatyr Dag, vykopány a dokumentovány tři nové jeskyně, první známé na Horním platu, explorace v jeskyni Simferopolskaja.

„Hispania 86“ Španělsko, Itálie 20.července-21. srpna 1986. Sestup a explorace propasti Spluga della Preta (-990m), účast na Světovém speleologickém kongresu v Barceloně, sestupy do propastí v krasu okolo Barcelony, explorace hřebene Monte lessini

monte canin85 (10)

„Monte Canin 85“ 2-25.srpna 1985 hřeben Monte Canin Alpy, hřeben Monti Lessini ,Itálie. Explorace severní části hřebene Monte Canin v oblasti vrcholů Loppa a Poviz, objevy řady nových propastí s hloubkou do 50 metrů, sestup do propasti Spluga della Preta (-990m)

„Pyreneos 83“ Španělsko,Francie. Sestup do propasti Henne Morte (-1080m) , exkurze solný kras Forat Mico, Clunia, Sabart…..

„Kavkaz 83“ Bzybský hřeben,Západní Kavkaz. Pokračování explorací na vzdálených rajonech Bzybského hřebene, oblast za antiklinálou Chimsul…

„Krym 83“ 10-22.května 1983 Krymský poloostrov, Ukrajina. Sestup do propasti „Kaskadnaja“ (-406m) na plato Aj Petri,

„Kizil Koba 82“ Krym, Ukrajina. Při pětidenním podzemním táboře ve vodní  jeskyni Kizil Koba za třetím sifonem byly prozkoumány koncové body jeskyně a objeveny nové partie.

„Kavkaz 82“ Bzybský hřeben, Kavkaz. Pokračovala explorace Bzybského hřebene , prohloubení propasti „K-2 S.Panťuchina“ a zmapování do hloubky 650 metrů, průzkum se rozšířil do vzdálenějších rajonů hřebene, objeveny propasti „Orcus“ a další nové jeskyně. Objevena významná archeologická lokalita- obětiště abcházských lovců.

„Čatyr Dag 1981“ Krymský poloostrov, plato Čatyr Dag, Ukrajina 30.září- 23. října 1981. Společná expedice speleologů klubu ORCUS a simferopolských speleologů z Krymu. Při devítidenním podzemním táboře v jeskyni Emine Bojir Chasar Nižny na platu Čatyr Dag byla provedena dokumentace a  mapa této jeskyně a objeveny další neznámé části systému.

„Monte Canin 81“ Julské Alpy Itálie 21.srpna-11.září 1981 První česká speleologická expedice do propasti hlubší 900 metrů. Sestup do propasti „M.Gortani“ (-900 m)na hřebenu Monte Canin, tehdy ještě za pomocí dvou lanové techniky, vybudování podzemního tábora , transport a retransport jedním družstvem

„Ptasia studnia“  Polské Tatry  12-14.června 1981 Společný sestup s jeskyňáři klubu PTTK Bielsko Biala Polsko do propasti „Ptasia studnia“

„Bulharsko 80“ 18.9 -4. října 1980 Výprava spojená s účastí na Evropském speleologickém kongresu v Sofii