Když nyní vládne ten virus a museli jsme zrušit dvě expediční výpravy, tak máme více času se věnovat našim, lokalitám v Moravskoslezských Beskydách. Po kontrolních a mapovacích akcích na hřebenu Gírová pokračujeme v lokalitách na hřebenu Kněhyně.

Již mnoho let jsme nebyli na kontrole jeskyní na Gírové. Třeba se v těchto jeskyních něco změnilo, nebo se otevřel nějaký nový vstup do podzemí. Ve skalní stěně mrazového srubu jsou dnes známy 4 jeskyně a jedna v SZ svahu hřebene Gírová.

Když přichází jaro v Kněhyňské jeskyni z nám neznámých puklin a chodeb jeskyně vylétají  netopýři do vstupních částí a jejich stavy jsou pak mnohem vyšší než v průběhu celé zimy. Jenže letos jaro přišlo mnohem dříve.

Během zimního období kontrolujeme desítky zimovišť netopýrů v jeskyních i starých důlních dílech. Kontrolu toho největšího jsme si nechali a uplynulý víkend. Zimoviště, které málem bylo zasypáno a které jsme v roce 2001 zachránili vytažením dvou vleček odpadků.

Nový rok začíná vždy stejně. Pokračování kontrol zimovišť netopýrů ve starých dolech a štolách Oderských vrchů a Jeseníků a samozřejmě “výročka”, kterou jsme tentokráte udělali dvoudenní a uprostřed krajiny břidlice.

Jako každý rok, den před Silvestrem míříme do Oderských vrchů, do některých námi kontrolovaných štol- zimovišť netopýrů. Tentokráte Wood Boys a štoly pod Otáhalovými.

Jako každý rok když se blíží Vánoce,  my začínáme navštěvovat jeskyně i stará důlní díla abychom spočítali, kolik netopýrů a které druhy přezimují  tentokráte v našich lokalitách.

V Beskydách je ještě mnoho hřebenů a svahů, které jsme dosud speleologicky neprozkoumali. Jedním z nich je Velká a Malá Stolová. A proto jsme tam ke konci roku vyrazili. Pepa, Roma a Monika.

Když někdo z jeskyňářů chce do našich jeskyní, může s námi, nebo mu půjčíme klíče od  vstupu. Stejně tak do štol Jeseníků. Jenže bohužel se najdou i takoví, kteří raději třeba vybourají  kemennou stěnu – jako třeba v jeskyni Cyrilce, aby se dostali dovnitř. A tak máme stále co dělat.

Krymské hory a plato Čatyr Dag. Již mnoho krát jsme se zde pobývali, objevili mnoho jeskyní, zkoumali unikátní krasové jevy. A opět  se do Krymských hor  vracíme. Tím hlavním důvodem jsou jeskyně Mramornaja a Emine Bojir Chasar Nižni a unikátní krystalové spelotémy v nich.  Tentokráte je nás sedm.  Jako vždy vedoucí výpravy Pepa a s ním

Číst celý článek…

Je již tradicí, že v měsíci červnu natáhneme nad řekou Odra stometrový traverz pro potěšení malých i velkých. A že jich letos bylo! Stovky jízd dětí, rodičů s dětmi a samých rodičů. Všude v okolí bouřilo a lilo, ale nás má Pán Bůh rád. Na nás nekáplo!

Expedice do jeskyně Grand Aven du Mont Marcou ve Francii, jeskyně Cueva De L-Autopista ve Španělsku byla pokračováním našich výprav do jeskyní  v této části Pyrenejského poloostrova a byla stejně jako v minulých létech připravena hlavně se speleology klubu Espeleological club Resaltes z Murcie a tentokráte  i se speleology Association Mont Marcou z Francie.

Při  návštěvě Vietnamu v roce 2018 jsme zvolili cestu napříč celou zemí. Od Saigonu až do hlavního města Hanoje. V severní části Vietnamu jsme navštívili i unikátní krasovou oblasti okolo města Ninh Binh tvořenou  tvořenou vápencovými  kuželovými skalními věžemi – mogotami, vyrůstajícími nad vodními hladinami řek a kanálů. Navštívili jsme i zátoku Ha Long, se stovkami vápencových

Číst celý článek…

V terénní propadlině 50 metrů severně od jeskyně Cyrilka byl nevelký “pseudozávrt”, který se pár lety Martin a Leny rozhodli otevřít a prokopat se do neznámých částí jeskyně. Tehdy skončili v hloubce 4 metry.

Na hřebenech Jeseníků leží více jak  metr sněhu a před námi jsou kontroly zimovišť netopýrů ve štolách  na hřebenu Bleskovec nad Rejvízem. A štoly jsou dost daleko od turistických cest. Nebude to snadné.

Máme na starosti více jak 50 lokalit, jeskyní v Beskydách a štol v Jeseníkách a Oderských vrších, které slouží jako zimoviště netopýrů. Proto od Nového roku vyrážíme na jejich kontroly a sčítání hibernantů. Hned na Nový rok doly v okolí Klokočova a prvním víkendu ve velké síle 8 osob do štol v okolí Čermné a Zálužné.

Jako každoročně v polovině prosince začínáme kontroly zimovišť netopýrů. První kontroly proběhly i beskydských jeskyních. A pak následovaly štoly a doly v Oderských vrších.

Historické podzemí nad městem Odrami se stane  cílem turistů. A o dokumentaci  podzemí jsme byli v prosinci požádáni. Během tohoto roku a v příštím roce budou některé úseky historického podzemí nad městem Odry připraveny pro prohlídky prvních zájemců o historii těžby břidlice v Oderských vrších. My v těchto lokalitách provádíme řadu let sledování zimujících netopýrů. 

Číst celý článek…

Expedice Murcia 2018 navazovala na výpravu do jeskyní této částí Španělska v roce 2017 a byla realizována ve spoluoráci se Speleologickým klubem Resaltes z Murcie. Samozřejmě jejím hlavním cílem byly jeskyně s výskytem unikátních krystalových aragonitových fotem.

V neděli 16 září bylo Arnoštovi 85 let. A dnes, 18 září s námi sestoupil do Kněhyňské jeskyně, abychom provedli pravidelné odečty na terčových měřidlech. 

Do Moravského krasu  vyrazili Honza , Pepa, Honza Vích, Matuš  a Jožka se svými holkami. My se chtěli podívat do Amatérky a Kocour zase potřeboval pomoci s transportem desek do “Chrochtadla”.

Na objednávku  Oddělení ochrany přírody Krajského Úřadu Zlínského kraje  jsme zahájili práce na opravu uzávěrů vstupů do jeskyní Naděje a Kolonie na hřebenu Kopce u Lidečka a Zbojnické jeskyně na hřebenu Křížový vrch.

Když naši  slovenští kamarádi, geologové z Ústavu vied o Zemi z Bánské Bystrice, kteří byli společně s námi v roce 2017 na hřebeni Čatyr Dag vypustili první výsledky  analýz odebraných vzorků krystalů a sedimentů , bylo nám jasné, že musíme opět do jeskyní na Krymu. Tak vznikla Expedice Čatyr Dag 2018

Již na výročce byla naplánována akce na lokalitě Černý důl neboli (Black Hillu).  Výcvik na speleoalpinistickém trenažéru a pak domapování III. patra dolu.

Už nám jen chyběly kontroly štol nad Ludvíkovem a v okolí Tvrdkova v Jeseníkách. A chtěli se i přidat pracovníci CHKO Jeseníky. Navštívit lokality s netopýry  v jejich CHKO.  A v Tvrdkově pocvičit na našem trenažéru.

Vietnam – zěmě přeplněná krasovým územím, jeskyněmi, pobřežními i suchými mogotami. Ale také země bohatých přírodních scenérií, historických míst a objektů, země asijských tradic a kultur. Lze ji poznat za tři týdny?

V únoru jako každý rok kontrolujeme a  počítáme netopýry na našich největších zimovištích netopýrů v opuštěných štolách a dolech Jeseníků a Oderských vrchů. Nejdříve ve štolách na hřebenu Rejvízu v Jeseníkách a pak na zimovištích, břidlicových dolech v Oderských vrších.

V pátek 12 ledna v salonku restaurace Carrabas v Bohumíně jsme se sešli na výroční schůzi jeskyňářského spolku ORCUS.  Tentokráte skoro v plném počtu. A hned příští den ráno ve velkém počtu vyrazili na další kontroly netopýrů v lokalitách Oderských vrchů.

Tak tolik se nás již dlouho na akci nesešlo.  Cíl akce bylo zkontrolovat zimoviště a spočítat netopýry ve štolách a starých důlních dílech na hřebenu “Příčný vrch” nad Zlatými Horami. Počasí přímo ideální, vlastně jarní. Bez sněhu a se sluníčkem. Málem na tričko.

Do Kněhyňské jeskyně na odečet terčových měřidel i kontrolu počtu zimujících netopýrů předposlední den v roce 2017 vyrazili Martin, Roman a Monika …..

V Oderských vrších a Jeseníkách sledujeme témež 50 zimovišť netopýrů, proto na kontroly stavu hibernantů musíme i před Silvestrem. Do štol v údolí potoka Horník u Zálužné a dolu Olšovec jsme vyrazili dva dny před Novým rokem.

V polovině prosince tradičně začínáme s počítáním netopýrů na námi sledovaných zimovištích ve starých důlních dílech Oderských vrchů a Jeseníkách.

Budapešt stojí nad velkým množstvím termálních pramenů. Je tedy více než jasné, že ve vápencových masívech musí být i množství jeskyní, jejichž vznik a vývoj musí být spojen s hydrotermálními procesy.  A jsou v nich i krystalové speleotémy?  Odpovědi přinesla naše výprava do těchto jeskyní.

Zatím co Honza sbíral v Kněhyňské jeskyni materiály pro svou disertační práci, byl čas pokusit se najít nějakou novu jeskyni na svazích Kněhyně. Zase žádný objev. Ale počasí krásně dušičkové.      

V okolí  maďarského Egeru je řada zajímavých podzemních a povrchových geomorfologických tvarů, které stojí za návštěvu. Snad nejznámější geomorfologickou zajímavostí oblasti jsou homolovité útvary, ve kterých byly lidskou rukou vytesány výklenky. Tyto formy jsou nazývány „úlové kameny“.

Když v roce 2016 nějací horliví dobrodruzi balvany rozbili mříž  ve vstupu do “Kněhyňské jeskyně”, tak jsme za podpory Správy CHKO Beskydy v srpnu 2017 vyrobili novou.

Krystalové aragonitové formy nejsou jen v naší jeskyni Emine Bojir Chasar na Krymu. Jsou i v mnohých jeskyních Španělska. Abychom mohli poznat i tyto jeskyně, pokusit se porovnat aragonitové formy , studovat jejich genezi vyrážíme opět na Pyrenejský poloostrov. V městě Murcia jsou jeskyňáři klubu  Espeleoclub Resaltes, kteří nám velmi přátelsky nabídli pomoc při realizaci

Číst celý článek…

Vstup do štoly Bleskovec II v Jeseníkách je už několik let zavalen a každou zimu při kontrole netopýrů se hodně zapotíme, než vykopeme alespoň průlezný otvor. Proto letos ve spolupráci s CHKO Jeseníky jsme se rozhodli vstup vyzmáhat a vydřevit, aby nedocházelo k jeho zasypávání.

Kontrola Kněhyňské jeskyně 16 července přinesla nemilé a varující zjištění. V jednom z dómů jeskyně došlo k závalu několika tunovými pískovcovými bloky. Zavalily také nainstalované terčové měřidlo.

Na přelomu měsíce června a července působila na hřebenu Čatyr Dag na Krymském poloostrově expedice speleologů  ORCSUu doplněná geology Slovenské akademie věd. Cílů výpravy bylo mnoho, ale tím hlavním bylo diagnostikovat genezi unikátních aragonitových forem v jeskyni Emine Bojir Chasar Nižni. Také dokončit mapování celého jeskynního systému, vysvětlit vznik “krystalových stalagmitů” ….

Tradičně v měsíci červnu pro malé i velké zájemce jsme nad Odrou natáhli stometrové lano, aby si mohli vyzkoušet, jaké je to na alpském traverzu.

Asi 300 metrů východně pod vrcholem Bleskovec, SZ od osady Rejvíz v Jeseníkách vystupuje řada skal zv. „Skály pod Bleskovcem“.Dosud jsme tam nikdy jeskyně nehledali. Až nyní. A den po té další pokus objevit novou jeskyni v Beskydách.

Na konci zimní sezony kontrol zimovišť netopýrů Jožka s kamarády kontroluje Cyrilku a instaluje nové žebříky v Nových částech a týden na to v dole Franc Franc kontrolujeme, kolik netopýrů je zde nakaženo plísní WNS.

Je polovina března, nejvyšší čas dokončit kontroly zimovišť netopýrů,  než je hibernanti opustí. Proto jedna skupina vyrazila na Čertův mlýn a druhá do Čermné ve Slezsku.

Už několik zimních sezon je záhadou, kde se nám v Kněhyňské jeskyni schovávají netopýři velcí.  Neboť v prosinci jich napočítáme několik desítek a březnu dvě stě i více.

Na Rejvízu ve štole Bleskovec II došlo během zimy k částečnému závalu vstupu. Proto bylo nutno vstup na počátku března vyzmáhat. A na počátku března bylo i pokračováno v mapování horních pater v Polakově štole.