Je již tradicí, že v měsíci červnu natáhneme nad řekou Odra stometrový traverz pro potěšení malých i velkých. A že jich letos bylo! Stovky jízd dětí, rodičů s dětmi a samých rodičů. Všude v okolí bouřilo a lilo, ale nás má Pán Bůh rád. Na nás nekáplo!

Expedice do jeskyně Grand Aven du Mont Marcou ve Francii, jeskyně Cueva De L-Autopista ve Španělsku byla pokračováním našich výprav do jeskyní  v této části Pyrenejského poloostrova a byla stejně jako v minulých létech připravena hlavně se speleology klubu Espeleological club Resaltes z Murcie a tentokráte  i se speleology Association Mont Marcou z Francie.

Při  návštěvě Vietnamu v roce 2018 jsme zvolili cestu napříč celou zemí. Od Saigonu až do hlavního města Hanoje. V severní části Vietnamu jsme navštívili i unikátní krasovou oblasti okolo města Ninh Binh tvořenou  tvořenou vápencovými  kuželovými skalními věžemi – mogotami, vyrůstajícími nad vodními hladinami řek a kanálů. Navštívili jsme i zátoku Ha Long, se stovkami vápencových

Číst celý článek…

V terénní propadlině 50 metrů severně od jeskyně Cyrilka byl nevelký “pseudozávrt”, který se pár lety Martin a Leny rozhodli otevřít a prokopat se do neznámých částí jeskyně. Tehdy skončili v hloubce 4 metry.

Na hřebenech Jeseníků leží více jak  metr sněhu a před námi jsou kontroly zimovišť netopýrů ve štolách  na hřebenu Bleskovec nad Rejvízem. A štoly jsou dost daleko od turistických cest. Nebude to snadné.

Máme na starosti více jak 50 lokalit, jeskyní v Beskydách a štol v Jeseníkách a Oderských vrších, které slouží jako zimoviště netopýrů. Proto od Nového roku vyrážíme na jejich kontroly a sčítání hibernantů. Hned na Nový rok doly v okolí Klokočova a prvním víkendu ve velké síle 8 osob do štol v okolí Čermné a Zálužné.

Jako každoročně v polovině prosince začínáme kontroly zimovišť netopýrů. První kontroly proběhly i beskydských jeskyních. A pak následovaly štoly a doly v Oderských vrších.

Historické podzemí nad městem Odrami se stane  cílem turistů. A o dokumentaci  podzemí jsme byli v prosinci požádáni. Během tohoto roku a v příštím roce budou některé úseky historického podzemí nad městem Odry připraveny pro prohlídky prvních zájemců o historii těžby břidlice v Oderských vrších. My v těchto lokalitách provádíme řadu let sledování zimujících netopýrů. 

Číst celý článek…

Expedice Murcia 2018 navazovala na výpravu do jeskyní této částí Španělska v roce 2017 a byla realizována ve spoluoráci se Speleologickým klubem Resaltes z Murcie. Samozřejmě jejím hlavním cílem byly jeskyně s výskytem unikátních krystalových aragonitových fotem.

V neděli 16 září bylo Arnoštovi 85 let. A dnes, 18 září s námi sestoupil do Kněhyňské jeskyně, abychom provedli pravidelné odečty na terčových měřidlech. 

Do Moravského krasu  vyrazili Honza , Pepa, Honza Vích, Matuš  a Jožka se svými holkami. My se chtěli podívat do Amatérky a Kocour zase potřeboval pomoci s transportem desek do “Chrochtadla”.

Na objednávku  Oddělení ochrany přírody Krajského Úřadu Zlínského kraje  jsme zahájili práce na opravu uzávěrů vstupů do jeskyní Naděje a Kolonie na hřebenu Kopce u Lidečka a Zbojnické jeskyně na hřebenu Křížový vrch.

Když naši  slovenští kamarádi, geologové z Ústavu vied o Zemi z Bánské Bystrice, kteří byli společně s námi v roce 2017 na hřebeni Čatyr Dag vypustili první výsledky  analýz odebraných vzorků krystalů a sedimentů , bylo nám jasné, že musíme opět do jeskyní na Krymu. Tak vznikla Expedice Čatyr Dag 2018

Již na výročce byla naplánována akce na lokalitě Černý důl neboli (Black Hillu).  Výcvik na speleoalpinistickém trenažéru a pak domapování III. patra dolu.

Už nám jen chyběly kontroly štol nad Ludvíkovem a v okolí Tvrdkova v Jeseníkách. A chtěli se i přidat pracovníci CHKO Jeseníky. Navštívit lokality s netopýry  v jejich CHKO.  A v Tvrdkově pocvičit na našem trenažéru.

Vietnam – zěmě přeplněná krasovým územím, jeskyněmi, pobřežními i suchými mogotami. Ale také země bohatých přírodních scenérií, historických míst a objektů, země asijských tradic a kultur. Lze ji poznat za tři týdny?

V únoru jako každý rok kontrolujeme a  počítáme netopýry na našich největších zimovištích netopýrů v opuštěných štolách a dolech Jeseníků a Oderských vrchů. Nejdříve ve štolách na hřebenu Rejvízu v Jeseníkách a pak na zimovištích, břidlicových dolech v Oderských vrších.

V pátek 12 ledna v salonku restaurace Carrabas v Bohumíně jsme se sešli na výroční schůzi jeskyňářského spolku ORCUS.  Tentokráte skoro v plném počtu. A hned příští den ráno ve velkém počtu vyrazili na další kontroly netopýrů v lokalitách Oderských vrchů.

Tak tolik se nás již dlouho na akci nesešlo.  Cíl akce bylo zkontrolovat zimoviště a spočítat netopýry ve štolách a starých důlních dílech na hřebenu “Příčný vrch” nad Zlatými Horami. Počasí přímo ideální, vlastně jarní. Bez sněhu a se sluníčkem. Málem na tričko.

Do Kněhyňské jeskyně na odečet terčových měřidel i kontrolu počtu zimujících netopýrů předposlední den v roce 2017 vyrazili Martin, Roman a Monika …..

V Oderských vrších a Jeseníkách sledujeme témež 50 zimovišť netopýrů, proto na kontroly stavu hibernantů musíme i před Silvestrem. Do štol v údolí potoka Horník u Zálužné a dolu Olšovec jsme vyrazili dva dny před Novým rokem.

V polovině prosince tradičně začínáme s počítáním netopýrů na námi sledovaných zimovištích ve starých důlních dílech Oderských vrchů a Jeseníkách.

Budapešt stojí nad velkým množstvím termálních pramenů. Je tedy více než jasné, že ve vápencových masívech musí být i množství jeskyní, jejichž vznik a vývoj musí být spojen s hydrotermálními procesy.  A jsou v nich i krystalové speleotémy?  Odpovědi přinesla naše výprava do těchto jeskyní.

Zatím co Honza sbíral v Kněhyňské jeskyni materiály pro svou disertační práci, byl čas pokusit se najít nějakou novu jeskyni na svazích Kněhyně. Zase žádný objev. Ale počasí krásně dušičkové.      

V okolí  maďarského Egeru je řada zajímavých podzemních a povrchových geomorfologických tvarů, které stojí za návštěvu. Snad nejznámější geomorfologickou zajímavostí oblasti jsou homolovité útvary, ve kterých byly lidskou rukou vytesány výklenky. Tyto formy jsou nazývány „úlové kameny“.

Když v roce 2016 nějací horliví dobrodruzi balvany rozbili mříž  ve vstupu do “Kněhyňské jeskyně”, tak jsme za podpory Správy CHKO Beskydy v srpnu 2017 vyrobili novou.

Krystalové aragonitové formy nejsou jen v naší jeskyni Emine Bojir Chasar na Krymu. Jsou i v mnohých jeskyních Španělska. Abychom mohli poznat i tyto jeskyně, pokusit se porovnat aragonitové formy , studovat jejich genezi vyrážíme opět na Pyrenejský poloostrov. V městě Murcia jsou jeskyňáři klubu  Espeleoclub Resaltes, kteří nám velmi přátelsky nabídli pomoc při realizaci

Číst celý článek…

Vstup do štoly Bleskovec II v Jeseníkách je už několik let zavalen a každou zimu při kontrole netopýrů se hodně zapotíme, než vykopeme alespoň průlezný otvor. Proto letos ve spolupráci s CHKO Jeseníky jsme se rozhodli vstup vyzmáhat a vydřevit, aby nedocházelo k jeho zasypávání.

Kontrola Kněhyňské jeskyně 16 července přinesla nemilé a varující zjištění. V jednom z dómů jeskyně došlo k závalu několika tunovými pískovcovými bloky. Zavalily také nainstalované terčové měřidlo.

Na přelomu měsíce června a července působila na hřebenu Čatyr Dag na Krymském poloostrově expedice speleologů  ORCSUu doplněná geology Slovenské akademie věd. Cílů výpravy bylo mnoho, ale tím hlavním bylo diagnostikovat genezi unikátních aragonitových forem v jeskyni Emine Bojir Chasar Nižni. Také dokončit mapování celého jeskynního systému, vysvětlit vznik “krystalových stalagmitů” ….

Tradičně v měsíci červnu pro malé i velké zájemce jsme nad Odrou natáhli stometrové lano, aby si mohli vyzkoušet, jaké je to na alpském traverzu.

Asi 300 metrů východně pod vrcholem Bleskovec, SZ od osady Rejvíz v Jeseníkách vystupuje řada skal zv. „Skály pod Bleskovcem“.Dosud jsme tam nikdy jeskyně nehledali. Až nyní. A den po té další pokus objevit novou jeskyni v Beskydách.

Na konci zimní sezony kontrol zimovišť netopýrů Jožka s kamarády kontroluje Cyrilku a instaluje nové žebříky v Nových částech a týden na to v dole Franc Franc kontrolujeme, kolik netopýrů je zde nakaženo plísní WNS.

Je polovina března, nejvyšší čas dokončit kontroly zimovišť netopýrů,  než je hibernanti opustí. Proto jedna skupina vyrazila na Čertův mlýn a druhá do Čermné ve Slezsku.

Už několik zimních sezon je záhadou, kde se nám v Kněhyňské jeskyni schovávají netopýři velcí.  Neboť v prosinci jich napočítáme několik desítek a březnu dvě stě i více.

Na Rejvízu ve štole Bleskovec II došlo během zimy k částečnému závalu vstupu. Proto bylo nutno vstup na počátku března vyzmáhat. A na počátku března bylo i pokračováno v mapování horních pater v Polakově štole.

Jako každoročně ve druhé polovině února jsou před námi kontroly netopýrů na největším zimovišti netopýra černého. Ale i na dalších lokalitách. V Jeseníkách i Oderských vrších.

Je ještě řada  štol v Oderských vrších, kde jsme dosud kontroly zimujících netopýrů neprováděli. K nim patří i některé lokality v okolí Čermné ve Slezsku. Ty byly jedním z cílů na konci ledna. Na počátku února pokračují kontroly ve štolách Nový svět nad městem Odry, které nyní vlastní MěÚ Odry a které snad někdy budou

Číst celý článek…

Doly a štoly v okolí Klokočova a okolí Zlatých hor i tam jsou zimoviště netopýrů, které každoročně kontrolujeme. Ale štoly jsou zajímavé i jinak. Některé nabízejí v mrazivém počasí ledovou krápnikovou výzdobu, jiné ukrývají techniku po časech, kdy se v nich těžilo.

O prvním lednovém víkendu (7 a 8 ledna), i když mráz klesal pod -15°C,  vyrážíme za netopýry na třech frontách. Do štol nad obcí  Podhoří, do dolu Wood Boys a Obecní štoly a do Kněhyňské jeskyně.

Jako každý rok před a po Vánocích pokračujeme v kontrolách zimovišť netopýrů v opuštěných důlních dílech v Oderských vrších. Tentokráte v Jakartovicích a Čermné ve Slezsku.

První kontroly zimovišť netopýrů v dolech Oderských vrchů nám přineslo hodně velké nemilé překvapení. Více jak sto let byl v dole na Starém Šifráku nad Moravicí uchován doklad o hornické historii Oderska- ale již není. Někdo jej prostě ukrad.

Pobřeží Atlantiku na Pyrenejském poloostrově to nejsou jen krasové lokality , ale také mnoho geomorfologických forem a tvarů v nekrasových horninách. A tato cesta měla za cíl právě tyto nejzajímavější lokaliy jako La playa de las Catedrales , Geopark De La Costa Vasca …. Reportáž je také návodem a pomocníkem pro ty, kdo by se

Číst celý článek…

Už dlouho plánujeme s beskydskou Horskou službou nácvik záchrany z Kněhyňské jeskyně. Zvláště, když jsme zjistili, že horská ani neví kde jsou v Beskydách naše jeskyně a že vlastně v nich dosud ani nebyli.  A tak jsme domluvili s náčelníkem HS Radkem Pavlicou cvičení.

Od roku 1979 jezdíme na Krymský poloostrov. Máme tam hodně přátel mezi jeskyňáři, horolezci i mezi ostatními lidmi. Zažili jsme s nimi mnoho dobrodružství při společných speleologických expedicích, ale i mnoho politických i hospodářských změn na jejich poloostrově. Ne vždy to byla pravda, co jsme se pak u nás o dění na Krymu dočetli. V září roku

Číst celý článek…

Nedaleko jeskyně Cyrilka na Pustevnách se Honza s Martinem rozhodli vykopat  novou jeskyni. A v neděli  září se jim podařilo prokopat se do nové jeskyně, kterou nazvali Metodějka. Zatím nevelká, ale třeba se podaří někdy v budoucnu ji spojit s Cyrilkou.