Na svazích hřebene Příčná nad Zlatými Horami je mnoho štol ve kterých zimují netopýři. Některé v okolí kostela Marie Pomocná již máme zkontrolovány, ale ještě pár jich na kontroly zbývalo. Proto se tam v sobotu 6 února vypravili Monika s Romanem a Jirka. A vůbec to neměli lehké.

Aneb začít kontroly našich zimovišť netopýrů bez Arnošta, to by nešlo. Lokalit, kde kontrolujeme stavy zimujících netopýrů máme hodně, a tak musíme začínat hned s Novým rokem.

Před Nových rokem vyrazili Roman s Monikou a Honzou na kontrolu netopýrů do Kněhyňské jeskyně a Pepa, Ondra, Pavel a Jaryn na Rejvíz. Jenže z cesty na Rejvíz se stala cesta více jak dobrodružná.

Na počátku prosince projevili zájem podívat se do Kněhyně i strážci přírody z CHKO Beskydy. A tak jsme je do Kněhyně vzali. Den na to jsme vyrazili  do tělocvičny v Jistebníku zopakovat si třeba záchranu na laně a vyzkoušet novou metodu výstupu po laně zv. Power – Up.

Měsíc listopad byl věnován jeskyním pod vrcholem Kněhyně. V jeskyni Žánova díra došlo k sesuvu balvanů a suti a k zatarasení průlezu na spodní patra jeskyně. A tak čtyři akce byly věnovány likvidaci závalu. A na konci měsíce jsme se přesunuli do Nízkého Jeseníku, kde  štolu Ruda na Moravě bylo potřeba vystrojit pro sestup na

Číst celý článek…

Hřebenu Hradisko jsme se nevěnovali již několik let. Věděli jsme, že zde leží jeskyně Drápalovy ďůry, zvaná též Valašský Poseidon, kterou kdysi dávno popsal Bobek a namaloval i paměťovou mapku. Tak že jsme se rozhodli jeskyni dokumentovat podrobně. A také prozkoumat skalisté svahy s mohutnými pískovcovými bloky pod jeskyní Velrybou. A další den se podařilo

Číst celý článek…

Jeskyně, kterou jsme v roce 2002 lokalizovali na hřebenu Lukšinec, jsme nazvali “3P”. Neznámý, trychtýřovitý vstup tehdy připadal všem neznámý – a tak, jsme si mysleli, že zde otevřela nová jeskyně. Jenže…. jak se postupně zjistilo.

Když jsme na podzim 2018 objevili zajímavé skalní formy pod vrcholem Velkého Stožku  a zajímavý „pseudozávrt“ do kterého se málem po pás propadl Roman, řekli jsme si, že na tato místa vrátíme a pokusíme se někam prokopat. Ale ještě před touto akcí jsme vyrazili i na hřebeny mezi Podolánkami a Samčankou.

Na podzim roku 2019 jsme na západních svazích hřebene Malý Smrček  (711 m n.m.) objevili svah pokrytý velkými pískovcovými balvany a mezi nimi malé otvory, vedoucí někam do podzemí. Neměli jsme vybavení, a proto jsme se tam na konci srpna 2020 vrátili.

V jeskyni Kyklop na Kněhyni je od roku 1986 nainstalováno lano a provazový žebřík. Je nejvyšší čas lano vyměnit.

V Jezevčí jeskyni na svazích hřebene Velký Stožek jsme naposled byli v roce  2009. Tehdy se nám podařilo proniknout nízkými plazivkami okolo zlověstně visícího klínového pískovcového bloku, který jsme nazvali Damoklův meč a objevit nové části jeskyně.  Jak to vypadá v jeskyni dnes?

Ve štolách okolo Zlatých hor nám zimují stovky netopýrů a samozřejmě vysoce převyšují vrápenci malí. Jejich zimoviště tedy známe, ale se schovávají v létě, kde mají své „porodnice“?

Během zimních kontrol jsme zjistili, že vstup do zimoviště netopýrů ve štole nad Ludvíkovem, který je na dně osmimetrové šachty se zavalil a tak jsme navrhli CHKO Jeseníky, že se pokusíme zával odstranit, vstup zabezpečit plastovou pevnostní rourou o průměru 60 cm.

Stalo se již tradicí, že v červnu pro děti a nejen pro děti natahujeme nad Odrou stometrový alpský traverz. Vše bylo v tomto roce velmi složité, když byla díky “koronaviru” vyhlášena karanténa…. ale naštěstí na počátku června byla situace u nás uvolněna

Když nyní vládne ten virus a museli jsme zrušit dvě expediční výpravy, tak máme více času se věnovat našim, lokalitám v Moravskoslezských Beskydách. Po kontrolních a mapovacích akcích na hřebenu Gírová pokračujeme v lokalitách na hřebenu Kněhyně.

Již mnoho let jsme nebyli na kontrole jeskyní na Gírové. Třeba se v těchto jeskyních něco změnilo, nebo se otevřel nějaký nový vstup do podzemí. Ve skalní stěně mrazového srubu jsou dnes známy 4 jeskyně a jedna v SZ svahu hřebene Gírová.

Když přichází jaro v Kněhyňské jeskyni z nám neznámých puklin a chodeb jeskyně vylétají  netopýři do vstupních částí a jejich stavy jsou pak mnohem vyšší než v průběhu celé zimy. Jenže letos jaro přišlo mnohem dříve.

Během zimního období kontrolujeme desítky zimovišť netopýrů v jeskyních i starých důlních dílech. Kontrolu toho největšího jsme si nechali a uplynulý víkend. Zimoviště, které málem bylo zasypáno a které jsme v roce 2001 zachránili vytažením dvou vleček odpadků.

Nový rok začíná vždy stejně. Pokračování kontrol zimovišť netopýrů ve starých dolech a štolách Oderských vrchů a Jeseníků a samozřejmě “výročka”, kterou jsme tentokráte udělali dvoudenní a uprostřed krajiny břidlice.

Jako každý rok, den před Silvestrem míříme do Oderských vrchů, do některých námi kontrolovaných štol- zimovišť netopýrů. Tentokráte Wood Boys a štoly pod Otáhalovými.

Jako každý rok když se blíží Vánoce,  my začínáme navštěvovat jeskyně i stará důlní díla abychom spočítali, kolik netopýrů a které druhy přezimují  tentokráte v našich lokalitách.

V Beskydách je ještě mnoho hřebenů a svahů, které jsme dosud speleologicky neprozkoumali. Jedním z nich je Velká a Malá Stolová. A proto jsme tam ke konci roku vyrazili. Pepa, Roma a Monika.

Když někdo z jeskyňářů chce do našich jeskyní, může s námi, nebo mu půjčíme klíče od  vstupu. Stejně tak do štol Jeseníků. Jenže bohužel se najdou i takoví, kteří raději třeba vybourají  kemennou stěnu – jako třeba v jeskyni Cyrilce, aby se dostali dovnitř. A tak máme stále co dělat.

Krymské hory a plato Čatyr Dag. Již mnoho krát jsme se zde pobývali, objevili mnoho jeskyní, zkoumali unikátní krasové jevy. A opět  se do Krymských hor  vracíme. Tím hlavním důvodem jsou jeskyně Mramornaja a Emine Bojir Chasar Nižni a unikátní krystalové spelotémy v nich.  Tentokráte je nás sedm.  Jako vždy vedoucí výpravy Pepa a s ním

Číst celý článek…

Je již tradicí, že v měsíci červnu natáhneme nad řekou Odra stometrový traverz pro potěšení malých i velkých. A že jich letos bylo! Stovky jízd dětí, rodičů s dětmi a samých rodičů. Všude v okolí bouřilo a lilo, ale nás má Pán Bůh rád. Na nás nekáplo!

Expedice do jeskyně Grand Aven du Mont Marcou ve Francii, jeskyně Cueva De L-Autopista ve Španělsku byla pokračováním našich výprav do jeskyní  v této části Pyrenejského poloostrova a byla stejně jako v minulých létech připravena hlavně se speleology klubu Espeleological club Resaltes z Murcie a tentokráte  i se speleology Association Mont Marcou z Francie.

Při  návštěvě Vietnamu v roce 2018 jsme zvolili cestu napříč celou zemí. Od Saigonu až do hlavního města Hanoje. V severní části Vietnamu jsme navštívili i unikátní krasovou oblasti okolo města Ninh Binh tvořenou  tvořenou vápencovými  kuželovými skalními věžemi – mogotami, vyrůstajícími nad vodními hladinami řek a kanálů. Navštívili jsme i zátoku Ha Long, se stovkami vápencových

Číst celý článek…

V terénní propadlině 50 metrů severně od jeskyně Cyrilka byl nevelký “pseudozávrt”, který se pár lety Martin a Leny rozhodli otevřít a prokopat se do neznámých částí jeskyně. Tehdy skončili v hloubce 4 metry.

Na hřebenech Jeseníků leží více jak  metr sněhu a před námi jsou kontroly zimovišť netopýrů ve štolách  na hřebenu Bleskovec nad Rejvízem. A štoly jsou dost daleko od turistických cest. Nebude to snadné.

Máme na starosti více jak 50 lokalit, jeskyní v Beskydách a štol v Jeseníkách a Oderských vrších, které slouží jako zimoviště netopýrů. Proto od Nového roku vyrážíme na jejich kontroly a sčítání hibernantů. Hned na Nový rok doly v okolí Klokočova a prvním víkendu ve velké síle 8 osob do štol v okolí Čermné a Zálužné.

Jako každoročně v polovině prosince začínáme kontroly zimovišť netopýrů. První kontroly proběhly i beskydských jeskyních. A pak následovaly štoly a doly v Oderských vrších.

Historické podzemí nad městem Odrami se stane  cílem turistů. A o dokumentaci  podzemí jsme byli v prosinci požádáni. Během tohoto roku a v příštím roce budou některé úseky historického podzemí nad městem Odry připraveny pro prohlídky prvních zájemců o historii těžby břidlice v Oderských vrších. My v těchto lokalitách provádíme řadu let sledování zimujících netopýrů. 

Číst celý článek…

Expedice Murcia 2018 navazovala na výpravu do jeskyní této částí Španělska v roce 2017 a byla realizována ve spoluoráci se Speleologickým klubem Resaltes z Murcie. Samozřejmě jejím hlavním cílem byly jeskyně s výskytem unikátních krystalových aragonitových fotem.

V neděli 16 září bylo Arnoštovi 85 let. A dnes, 18 září s námi sestoupil do Kněhyňské jeskyně, abychom provedli pravidelné odečty na terčových měřidlech. 

Do Moravského krasu  vyrazili Honza , Pepa, Honza Vích, Matuš  a Jožka se svými holkami. My se chtěli podívat do Amatérky a Kocour zase potřeboval pomoci s transportem desek do “Chrochtadla”.

Na objednávku  Oddělení ochrany přírody Krajského Úřadu Zlínského kraje  jsme zahájili práce na opravu uzávěrů vstupů do jeskyní Naděje a Kolonie na hřebenu Kopce u Lidečka a Zbojnické jeskyně na hřebenu Křížový vrch.

Když naši  slovenští kamarádi, geologové z Ústavu vied o Zemi z Bánské Bystrice, kteří byli společně s námi v roce 2017 na hřebeni Čatyr Dag vypustili první výsledky  analýz odebraných vzorků krystalů a sedimentů , bylo nám jasné, že musíme opět do jeskyní na Krymu. Tak vznikla Expedice Čatyr Dag 2018

Již na výročce byla naplánována akce na lokalitě Černý důl neboli (Black Hillu).  Výcvik na speleoalpinistickém trenažéru a pak domapování III. patra dolu.

Už nám jen chyběly kontroly štol nad Ludvíkovem a v okolí Tvrdkova v Jeseníkách. A chtěli se i přidat pracovníci CHKO Jeseníky. Navštívit lokality s netopýry  v jejich CHKO.  A v Tvrdkově pocvičit na našem trenažéru.

Vietnam – zěmě přeplněná krasovým územím, jeskyněmi, pobřežními i suchými mogotami. Ale také země bohatých přírodních scenérií, historických míst a objektů, země asijských tradic a kultur. Lze ji poznat za tři týdny?

V únoru jako každý rok kontrolujeme a  počítáme netopýry na našich největších zimovištích netopýrů v opuštěných štolách a dolech Jeseníků a Oderských vrchů. Nejdříve ve štolách na hřebenu Rejvízu v Jeseníkách a pak na zimovištích, břidlicových dolech v Oderských vrších.

V pátek 12 ledna v salonku restaurace Carrabas v Bohumíně jsme se sešli na výroční schůzi jeskyňářského spolku ORCUS.  Tentokráte skoro v plném počtu. A hned příští den ráno ve velkém počtu vyrazili na další kontroly netopýrů v lokalitách Oderských vrchů.

Tak tolik se nás již dlouho na akci nesešlo.  Cíl akce bylo zkontrolovat zimoviště a spočítat netopýry ve štolách a starých důlních dílech na hřebenu “Příčný vrch” nad Zlatými Horami. Počasí přímo ideální, vlastně jarní. Bez sněhu a se sluníčkem. Málem na tričko.

Do Kněhyňské jeskyně na odečet terčových měřidel i kontrolu počtu zimujících netopýrů předposlední den v roce 2017 vyrazili Martin, Roman a Monika …..