Jako každoročně ve druhé polovině února jsou před námi kontroly netopýrů na největším zimovišti netopýra černého. Ale i na dalších lokalitách. V Jeseníkách i Oderských vrších.

Je ještě řada  štol v Oderských vrších, kde jsme dosud kontroly zimujících netopýrů neprováděli. K nim patří i některé lokality v okolí Čermné ve Slezsku. Ty byly jedním z cílů na konci ledna. Na počátku února pokračují kontroly ve štolách Nový svět nad městem Odry, které nyní vlastní MěÚ Odry a které snad někdy budou

Číst celý článek…

Doly a štoly v okolí Klokočova a okolí Zlatých hor i tam jsou zimoviště netopýrů, které každoročně kontrolujeme. Ale štoly jsou zajímavé i jinak. Některé nabízejí v mrazivém počasí ledovou krápnikovou výzdobu, jiné ukrývají techniku po časech, kdy se v nich těžilo.

O prvním lednovém víkendu (7 a 8 ledna), i když mráz klesal pod -15°C,  vyrážíme za netopýry na třech frontách. Do štol nad obcí  Podhoří, do dolu Wood Boys a Obecní štoly a do Kněhyňské jeskyně.

Jako každý rok před a po Vánocích pokračujeme v kontrolách zimovišť netopýrů v opuštěných důlních dílech v Oderských vrších. Tentokráte v Jakartovicích a Čermné ve Slezsku.

První kontroly zimovišť netopýrů v dolech Oderských vrchů nám přineslo hodně velké nemilé překvapení. Více jak sto let byl v dole na Starém Šifráku nad Moravicí uchován doklad o hornické historii Oderska- ale již není. Někdo jej prostě ukrad.

Pobřeží Atlantiku na Pyrenejském poloostrově to nejsou jen krasové lokality , ale také mnoho geomorfologických forem a tvarů v nekrasových horninách. A tato cesta měla za cíl právě tyto nejzajímavější lokaliy jako La playa de las Catedrales , Geopark De La Costa Vasca …. Reportáž je také návodem a pomocníkem pro ty, kdo by se

Číst celý článek…

Už dlouho plánujeme s beskydskou Horskou službou nácvik záchrany z Kněhyňské jeskyně. Zvláště, když jsme zjistili, že horská ani neví kde jsou v Beskydách naše jeskyně a že vlastně v nich dosud ani nebyli.  A tak jsme domluvili s náčelníkem HS Radkem Pavlicou cvičení.

Od roku 1979 jezdíme na Krymský poloostrov. Máme tam hodně přátel mezi jeskyňáři, horolezci i mezi ostatními lidmi. Zažili jsme s nimi mnoho dobrodružství při společných speleologických expedicích, ale i mnoho politických i hospodářských změn na jejich poloostrově. Ne vždy to byla pravda, co jsme se pak u nás o dění na Krymu dočetli. V září roku

Číst celý článek…

Nedaleko jeskyně Cyrilka na Pustevnách se Honza s Martinem rozhodli vykopat  novou jeskyni. A v neděli  září se jim podařilo prokopat se do nové jeskyně, kterou nazvali Metodějka. Zatím nevelká, ale třeba se podaří někdy v budoucnu ji spojit s Cyrilkou.

V průběhu květnové expedice do jeskyně Emine Bojir Chasar na Krymu kromě  mapování a odběrů vzorků jsme našli i trochu času na fotografování.  A tyto fotografie společně s fotografiemi z expedice z roku 2015 byly představeny 24 června na vernisáži v restauraci “Doma” v Dolní Lomné.

Jako každý rok pro děti i ty starší jsme natáhli stometrové lano nad řekou Odra. A jezdili  děti od 2 do 80 let.

Expedice Emine Bojir Chasar 2016  (20 -29. května 2016) měla za cíl odebrat vzorky vod, sedimentů a krystalů z jeskyně Emine Bojir Chasar Nižni na Krymském poloostrově, pro stanovení geneze a ochrany těchto světově unikátních krystalických speleoforem. Současně zhotovit novou mapu jeskyně. Účastníci: Wagner Josef, Kotrla Pavel, Fedorowicz Jan, Szalai Jozef, Koutecký Bohuslav, Augustýnek Jiří,

Číst celý článek…

Už dva roky plánujeme sestoupit nevábně vypadající, polozbořenou  šachticí na spodní patra dolu Ličší díry a přesvědčit se, kam pokračují. Neboť podle místních pamětníků je i spodní patro rozsáhlé.

Jako každý rok i letos  jsme připravili pro studenty Bezpečnostní akademie Ostrava speleoalpinistický kurz  v Malých Svatoňovicích. Tentokráte pro 50 studentů.

Jako každý rok než úplně opustí netopýři svá zimoviště jedeme kontrolovat kolik je jich nakažených syndromem bílých nosů WNS. Nejdříve Honza  s Radimem do Kněhyně a pak Pavel, Pepa a Arnošt do dolů v okolí Rýmařova.

Doly v okolí Rudy na Moravě a v okolí Odry to byly poslední lokality, kde ještě nebyly provedeny kontroly netopýrů na jejich zimovištích….

V čase, kdy jsme začali plánovat letošní výpravu do jeskyní v Brazílii, Luděk potřeboval trochu provětrat aktivity své firmy v pralesích státu Santa Catarina. A tak se k němu přidal Pepa …….

Výroční schůze ZO ČSS ORCUS letos proběhla za laskavého svolení Báry Šimečkové na správě Zbrašovských jeskyní a kromě schůzování a školení byla obohacena o exkurzi do Zbrašovských jeskyní. A v dalších dnech pokračovaly další akce v jeskyních i historickém podzemí.

Začala zima (i když pouze podle kalendáře) a s ní kontroly stavu zimujících netopýrů na zimovištích. A v některých z nich hned rokordními počty  hibernantů.

Netopýři přilétají na svá zimoviště v Beskydách, ale bohužel jako by s koncem roku přilétaly do jeskyní i davy nezvaných návštěvníků. Minulou sobotu jen v Kněhyňské jeskyni byli tři skupiny „dobrodruhů“! I proto jsme dnes jeskyni uzamkli řetězem a zámkem. Otázka jak dlouho vydrží. Snad zabrání rušení netopýrů na jejich zimovišti. Do Kněhyňské jeskyně s námi sestoupil

Číst celý článek…

Expedice “Emine Bojir Chasar 2015” (3-11.10.2015) měla za cíl provést novou filmovou dokumentaci jeskyně Emine Bojir Chasar-Nižni na Krymském poloostrově, novou topografickou dokumentaci této části jeskyně a exploraci některých koncových bodů systému. Jo.Wagner, P.Kotrla, L.Látal, J.Antonín, Ja.Wagner,B.Koutecký Expedition “Emine Bojir Chasar 2016” – Crimean peninsula. Russian Federation. Discoveries of new cave passages. New mapping caves.

Číst celý článek…

Připravili a realizovali jsme: 13. MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM O PSEUDOKRASU (13TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PSEUDOKARST) v našich Beskydách 16-19 září 2015

29.8 až 7.9.2015  Exkurze a studium jeskyně s aragonitovými formami speleotém ve Španělsku a Francii a jejich porovnání s aragonitovými formami na Krymu. J.Wagner, P. Kotrla., J.Szalai a doprovod Michel Renda a Roberto F.Garsia.

V roce 2009 popsal Bobek mezi Pulčinskými skalami jeskyni Drápalovy ďůry, kterou jsme nazvali “Valašský Poseidon”- tak proběhnul další průzkum.

Mapování jeskyně Naděje na hřebenu Kopce  a instalace žebříku v největší vertikále v této jeskyni.

Když se na Kněhyni ani Záryjích nedaří objevit nic nového, musíme začít jinde. Začínáme na kopcích okolo Dolní Lomné.

V místech výchozů studeného vzduchu pod Kněhyňskou jeskyní jsme se prvního července pokusili otevřít nové jeskyně.

Na Západním  svahu hřebene Hradisko v Javorníkách- Pulčínské hornatině se podařilo při otvírkových pracích objevit nové jeskyně: Jeskyni Jura a Mikitovu jeskyni.

V zimě se za pomocí dronu a termokamery podařilo na JV svahu Kněhyně lokalizovat místa, která vykazovala vysoký vývěr teplého vzduchu, což by mohlo signalizovat existenci nových jeskyní. Proto začínáme otvírkové práce.

Jako každý rok nad  hladinou Odry natahujeme pro děti i dospělé Alpský traverz

Explorace na svazích hřebene Hradiště v Pulčinské hornatině, hledání na Klenově a Svantovítově skále

“Expedice Kuba 2014” ostrov Kuba, 19.11 až 5.12.2014   Cílem exkurzních návštěv krasu Kuby, mapování jeskyně Serrano, studium krystalických aragonitových forem v jeskyních Kuby a porovnání jejich geneze s obdobnými formami v jeskyních Krymského poloostrova .

„Krym 2014“ Ruská federace  5-14.10. 2014 Filmová dokumentace v jeskyni Mramornaja, exkurze skalní město Bakla, skalní krasové pobřeží Tarkan Chut, skalní města u Bachčisaraje

„Itálie 2014“ 4-10.8.2014 Terstský kras, Dolomity Sestupy do propastí Trnovica a Noe v Terstském krasu, výstup ferratami Via Tommaseli a Via Lippela

„TENERIFE 2013“ 2-9. srpna 2013 Exkurze do lávových jeskyní Cueva del Viento, Sant Marco, do historického podzemí – systému podzemních přivaděčů vody nad městem Güímar, exkurze do kaňonů Masca a oblasti Anaga.

„Krym 2012“ 3-18. srpna 2012 Krymský poloostrov, Ukrajina Prolongační práce v jeskyni Komar, otvírkové práce na hřebenu Čatyr Dag v místech stanovených geofyzikálním měřením , exkurze na poloostrov Tarchankut

„Troms 2011“ 1-19. srpna 2011,  oblast Bonnes, severní Norsko. Objev a dokumentace krasového rajonu pod vrcholem Roevresnippar, objevy a dokumentace vodních jeskyních systémů „R1“, “R2“, ,,R3“, „R4“, explorace rajonu Jiegnalakko a Noevertind

„Krym 2010“ 30.června-14. července, Krymský kras, skalní města Krymského poloostrova, Ukrajina. Dokumentace Emine Bojir Chasar Nizni, prolongace jeskyně „Komar“, skalní města Eski Kermen, Tepe Kermen, dokumentace jeskyně „Trochglaska“

“Čatyr Dag 2009” 3-16. července 2009 , hřeben Čatyr Dag, Krymský poloostrov, Ukrajina.  Pokusit se proniknout suťovou zátkou na dně Bohumínské propasti , objevené v roce 2008 a prostoupit případně do dalších částí jeskyně.Pokračovat v exploraci Dolního plata Čatyr Dagu jižně od systému Bim Baš a Suuk Koba.